De Radmin Server interfacetaal wijzigen

 
De interfacetaal wijzigen:
 1. Verlaat Radmin Server.
 2. Download het benodigde taalbestand (“resource pack”) van de Famatech-website onder

  http://www.radmin.com/download/multilanguage.php

  en kopieer het bestand in de installatiemap.

 3. Start Radmin Server op.
 4. Open Radmin Server-opties. Er verschijnt een instellingenscherm (Radmin illustr De taal wijzigenafbeelding).
  Radmin srvcfg De taal wijzigen
  Scherm Serveropties
 5. Klik op de knop Opties… om het scherm “Opties” weer te geven.
 6. Ga naar het tabblad “Taal” aan de linkerkant (Radmin illustr De taal wijzigenafbeelding).

  Radmin srvcfg options lang De taal wijzigen
  Scherm “Taal”-serveropties

 7. Vink het vakje “Taal automatisch selecteren” uit en selecteer de nieuwe taal uit een vervolgkeuzelijst.

  Radmin tip De taal wijzigenAls de gewenste taal niet in de lijst staat, betekent dit dat het verkeerde taalbestand werd gedownload, of dat het juiste taalbestand zich niet in de installatiemap bevindt.

 8. Klik op de Ok-toets.
 9. Start Radmin Server opnieuw op.
Radmin jumpto De taal wijzigen

De taal wijzigen