Een IP-filter instellen

 
Radmin jumpto Een IP filter instellen

Een IP-filter beperkt de toegang tot de externe computer en laat alleen inkomende verbindingen toe van gespecificeerde IP-adressen en netwerken.

IP-filterinstellingen openen

Open de IP-filterinstellingen met behulp van de Radmin Server-opties.

IP-filterinstellingen openen:
 1. Open Radmin Server-opties. Er verschijnt een instellingenscherm (Radmin illustr Een IP filter instellenafbeelding).
  Radmin srvcfg Een IP filter instellen
  Scherm Serveropties
 2. Klik op de knop Opties… om het scherm “Opties” weer te geven.
 3. Ga naar het tabblad “IP-filter” aan de linkerkant (Radmin illustr Een IP filter instellenafbeelding).

  Radmin srvcfg options ipfilter Een IP filter instellen
  Scherm “IP-filter”-serveropties

Radmin gotop Een IP filter instellennaar boven

IP-filter inschakelen en uitschakelen

Open de IP-filterinstellingen en vink het vakje IP-filter inschakelen aan.

Radmin warn Een IP filter instellen Als het IP-filter is ingeschakeld en er worden geen IP-adressen of bereiken ingevoerd, is het onmogelijk verbinding te maken met de computer.

Radmin gotop Een IP filter instellennaar boven

IP-filter configureren

Configureer het IP-filter door vermeldingen van de lijst toe te voegen of te verwijderen.

 • Om een vermelding toe te voegen, klikt u op de knop Toevoegen. Het scherm “IP-adres toevoegen” verschijnt (Radmin illustr Een IP filter instellenafbeelding).
  Radmin srvcfg options ipfilter add Een IP filter instellen
  “IP-adres toevoegen”-scherm

  Voer het IP-adres of adressen van de klant in en klik op de knop Toevoegen.

 • Om een vermelding te verwijderen, selecteert u de te verwijderen vermelding en klikt u op de knop Verwijderen.

Radmin gotop Een IP filter instellennaar boven

Radmin related Een IP filter instellen

Een IP-filter instellen