Interface bestandsoverdracht

 
Radmin jumpto De interface voor bestandsoverdracht

Het interfacescherm Bestandsoverdracht (Radmin illustr De interface voor bestandsoverdrachtafbeelding)
verschijnt in twee vensters: Het linkervenster toont de bestanden van uw computer en het rechter venster toont de bestanden van de externe computer. U kunt vrij navigeren in elk venster om bestanden en mappen te zoeken:

Radmin filetransferwnd De interface voor bestandsoverdracht
Scherm “Bestandsoverdacht”

De taakbalk gebruiken

 • Radmin ft history De interface voor bestandsoverdracht  “Huidig pad”

  Deze vervolgkeuzelijst heeft twee functies: de lijst bevat paden voor de laatste 12 bezochte directory’s. U kunt tevens elk van deze directory’s weergeven door op het pad ervan te klikken. Daarnaast kunt u elk geldig pad invoeren en wanneer u op de toets <Enter> drukt, verschijnt de inhoud op die locatie.

 • Radmin ft up De interface voor bestandsoverdracht  ”Omhoog”

  Hiermee kunt u de inhoud van elke hoofdmap tonen.

 • Radmin ft copy De interface voor bestandsoverdracht  ”Kopiëren”

  Hiermee worden geselecteerde bestanden en/of mappen van het ene venster naar het andere gekopieerd.

 • Radmin ft del De interface voor bestandsoverdracht  ”Verwijderen”

  Hiermee kunt u geselecteerde bestanden en mappen verwijderen.

  Radmin warn De interface voor bestandsoverdracht Omdat u met deze knop belangrijke bestanden op zowel uw eigen als op de externe computer kunt verwijderen, moet u hier zorgvuldig mee omgaan. Bestanden die door Radmin Viewer verwijderd zijn, kunnen niet hersteld worden via het “prullenmand”-systeem.

 • Radmin ft create De interface voor bestandsoverdracht  ”Directory aanmaken”

  Hiermee kunt u een nieuwe directory aanmaken

 • Radmin ft mode De interface voor bestandsoverdracht   ”Pictogrammen tonen”

  Hiermee kunt u kiezen uit een van vier verschillende weergavemodi voor de pictogrammen:

  • Grote pictogrammen

   Alle bestanden en mappen verschijnen als grote (32 x 32 pixels) pictogrammen met daaronder de naam.

  • Kleine pictogrammen

   Alle bestanden en mappen verschijnen als kleine (16 x 16 pixels) pictogrammen met daaronder de naam.

  • Lijst

   Alle bestanden en mappen verschijnen als kleine (16 x 16 pixels) pictogrammen met daaronder de naam, verticaal gerangschikt.

  • Details

   Alle bestanden en mappen verschijnen als kleine (16 x 16 pixels) pictogrammen met gedetailleerde informatie ernaast, zoals formaat, aanpassingsdatum en attributen.

Radmin gotop De interface voor bestandsoverdrachtnaar boven

Sneltoetsen

Lijst met sneltoetsen voor de “Bestandsoverdracht”-verbindingsmodus:

<Alt>+<F1>

Hiermee krijgt u toegang tot het selectiemenu voor mappen op uw eigen computer (in het linker venster).

<Alt>+<F2>

Hiermee krijgt u toegang tot het selectiemenu voor mappen op de externe computer (in het rechter venster).

<Alt>+<Enter>

Dit geeft de eigenschappen van een onderdeel weer.

<Ctrl>+<N>

Hiermee kunt u een nieuw verbindingsscherm bestandsoverdracht aanmaken.

<Ctrl>+<A>

Hiermee kunt u alle bestanden en directory’s selecteren.

<Ctrl>+<F3>

Hiermee kunt u op naam sorteren.

<Ctrl>+<F4>

Hiermee kunt u op soort sorteren.

<Ctrl>+<F5>

Hiermee kunt u op tijd sorteren.

<Ctrl>+<F6>

Hiermee kunt u op formaat sorteren.

<F2>

Hiermee kunt u een geselecteerd bestand of map hernoemen.

<F5>

Hiermee kunt u geselecteerde bestanden en directory’s kopiëren van en naar de externe computer.

<F7>

Hiermee kunt u een nieuwe map aanmaken.

<F8>, <Del>

Hiermee kunt u een geselecteerd bestand of map verwijderen.

<Shift>+<F5>

Hiermee kunt u het actieve venster vernieuwen.

<Shift>+<F7>

Hiermee kunt u het actieve venster-pad bewerken.

<Shift>+<F10>, <Apps>

Hiermee kunt u het contextmenu van het bestand of de map weergeven.

<Enter>

Hiermee opent u een geselecteerd bestand in het venster van uw eigen computer.

<Backspace>

Hiermee kunt u de inhoud van elke hoofdmap/elk station tonen.

<Tab>

Hiermee schakelt u tussen de vensters.

<Esc>

Hiermee verschuift u de focus van het mappad op uw eigen of de externe computer naar de bestandslijst.

Radmin gotop De interface voor bestandsoverdrachtnaar boven

De sleepfunctie gebruiken

U kunt bestanden en mappen kopiëren van en naar de computer op afstand door ze van het ene naar het andere venster te slepen.

Radmin gotop De interface voor bestandsoverdrachtnaar boven

Bestanden en mappen selecteren

Met behulp van de interface Bestandsoverdracht kunt u meerdere bestanden en/of mappen selecteren. Daarna kunt u op dezelfde manier als met Windows Verkenner deze bestanden of mappen kopiëren of verwijderen.

 • Selecteer een bestand of map door erop te klikken.
 • Door te klikken op een bestand of map terwijl u de toets <Ctrl> vasthoudt, zorgt ervoor dat het bestand of de map wordt toegevoegd aan of verwijderd van de huidige selectie.
 • Door te klikken op een bestand of map terwijl u de toets <Shift> vasthoudt, zorgt ervoor dat alle bestanden of mappen tussen de eerste en de laatste selectie, worden geselecteerd.
 • Door de linker muisknop ingedrukt te houden en ermee te slepen, ontstaat een selectievak waarmee u een groep bestanden of mappen binnen het vak kunt selecteren.

Radmin gotop De interface voor bestandsoverdrachtnaar boven

Radmin related De interface voor bestandsoverdracht

De interface voor bestandsoverdracht