De Radmin Viewer interfacetaal wijzigen

 
De interfacetaal wijzigen:
 1. Sluit Radmin Viewer af.
 2. Download het benodigde taalbestand van de Famatech-website onder

  http://www.radmin.com/download/multilanguage.php

  en kopieer het in de installatiemap.

 3. Start Radmin Viewer op.
 4. Gebruik het menucommando “Tools” -> “Taal…”.
 5. Er verschijnt een taalwijzigingsscherm (Radmin illustr De taal wijzigenafbeelding).
  Radmin language De taal wijzigen
  Taalwijzigingsscherm
 6. Vink het vakje “Automatisch taal selecteren” uit.
 7. Selecteer de nieuwe taal uit de vervolgkeuzelijst.

  Radmin tip De taal wijzigenAls de gewenste taal niet in de lijst staat, bevindt diens taalbestand zich niet in de installatiemap. Controleer of u het juiste bestand heeft gedownload.

 8. Klik op de Ok-toets.
 9. Start Radmin Viewer opnieuw op.
Radmin related De taal wijzigen

De taal wijzigen