Radmin Viewer taakbalk gebruiken

 
Radmin jumpto De werkbalk gebruiken

De taakbalk omvat de volgende commando’s:

Radmin icon connect De werkbalk gebruiken – Hiermee kunt u direct verbinding maken met een andere computer.
 
Radmin icon addcon De werkbalk gebruiken – Hiermee wordt een nieuwe verbinding toegevoegd aan de lijst.
 
Radmin icon delcon De werkbalk gebruiken Hiermee verwijdert u de geselecteerde verbinding of map.
 
Radmin icon delcond De werkbalk gebruiken - Er is geen verbinding of map geselecteerd.
 
Radmin icon editcon De werkbalk gebruiken - Hiermee kunt u de eigenschappen bewerken van een geselecteerde verbinding.
 
Radmin icon editcond De werkbalk gebruiken - Er is geen verbinding geselecteerd.
 
Radmin icon fullctrl De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Volledige bediening”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon viewmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Alleen bekijken”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon telnetmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Telnet”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon ftransfermode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Bestandsoverdracht”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon shutdownmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Afsluiten”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon chatmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Tekstchatten”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon vchatmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Stemchatten”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon msgmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de “Bericht verzenden”-verbindingsmodus ingesteld.
 
Radmin icon vmode De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de weergavemodus voor pictogrammen ingesteld – Grote pictogramman, Kleine pictogramman, Lijst of Details.
 
Radmin icon showtree De werkbalk gebruiken - Hiermee wordt de mapboom aan en uitgezet.
 
Radmin icon scan De werkbalk gebruiken – Hiermee wordt naar actieve Radmin Servers gescand in de huidige map van het telefoonboek.
Radmin related De werkbalk gebruiken

De werkbalk gebruiken