Het Radmin Viewer-telefoonboek gebruiken

 
Radmin jumpto Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken

Telefoonboekoverzicht

Met het Radmin Viewer-telefoonboek (Radmin illustr Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruikenafbeelding) kunt u de lijst opgeslagen beschrijvingen van externe computers beheren met individuele namen en instellingen.

Radmin mainviewerwnd Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken
Radmin Viewer-scherm

De linkerkant van het telefoonboek bevat een Mapboom die net als de mappen in Windows Verkenner georganiseerd kunnen worden. De vermeldingenlijst aan de rechterkant geeft de inhoud van de geselecteerde map weer als een lijst van vermeldingen en submappen. Met het speciale pictogram “naar boven” Radmin icon up small Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken kunt u de inhoud in de hoofdmap weergeven. Door te dubbelklikken op de vermelding wordt er verbinding gemaakt met de corresponderende externe computer door middel van de huidige verbindingsmodus.

Radmin tip Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken De Mapboom kan verborgen zijn om schermruimte te besparen.

Radmin gotop Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruikennaar boven

Telefoonboekpictogrammen

Het telefoonboek heeft de volgende pictogrammen voor het weergeven van verschillende vermeldingen en speciale onderdelen:

Radmin icon conoffline Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken – Vermelding met een beschrijving van de computer op afstand
 
Radmin icon cononline Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken – De vermelding die Radmin Server uitvoerde, gevonden tijdens de laatste scan

Radmin note Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruikenDeze informatie geldt voor de laatste scan en kan achterhaald zijn.

 
Radmin icon folder Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken – Map. Door te dubbelklikken op de map verschijnt de inhoud.
 
Radmin icon up Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken – Door te dubbelklikken op de map verschijnt de inhoud van de hoofdmap.

Radmin gotop Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruikennaar boven

Telefoonboek gebruiken

Radmin gotop Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruikennaar boven

Radmin related Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken

Het telefoonboek van de Radmin Viewer gebruiken