Snelkoppelingen op bureaublad aanmaken

 
Een snelkoppeling op het bureaublad aanmaken voor een telefoonboekvermelding:
  1. Klik met de rechter muisknop op de telefoonboekvermelding. Het “Vermeldingscontextmenu”‘ verschijnt (Radmin illustr De snelkoppelingen op het bureaubladafbeelding).
    Radmin phonebookconmenu De snelkoppelingen op het bureaublad
    Telefoonboekverbindingsmenu
  2. Gebruik het submenu Snelkoppeling op bureaublad aanmaken en selecteer de verbindingsmodus.
    • De aangemaakte snelkoppeling is verbonden aan de specifieke vermelding in het specifieke telefoonboek en maakt gebruik van dezelfde instellingen als de corresponderende vermelding.
    • Als de vermelding in het corresponderende telefoonboek wordt verwijderd, wordt de snelkoppeling ongeldig.
Radmin related De snelkoppelingen op het bureaublad

De snelkoppelingen op het bureaublad