Een nieuw telefoonboek aanmaken

 

Met het commando “Nieuw telefoonboek instellen” kunt u een bestand specificeren voor het opslaan van een telefoonboek. Radmin gebruikt het gespecificeerde bestand totdat u een nieuwe selecteert.

Het is mogelijk (maar wordt afgeraden) om een telefoonboek uit te wisselen met één of meer Radmin Viewers.

Radmin note Een nieuw telefoonboek maken Met Telefoonboek importeren voegt u alle vermeldingen van het gespecificeerde telefoonboek toe aan het huidige boek, terwijl met Nieuw telefoonboek instellen er een nieuw telefoonboekbestand wordt aangemaakt die het huidige boek vervangt.

Een nieuw telefoonboek aanmaken:
  1. Gebruik het menucommando “Tools” -> “Nieuw telefoonboek instellen” en kies een Radmin telefoonboekbestand (met .rpb-extensie) in het standaardscherm.
  2. Klik op “Openen”.
Radmin related Een nieuw telefoonboek maken

Een nieuw telefoonboek maken