Een Radmin Viewer telefoonboek uitwisselen

 

Met het commando Nieuw telefoonboek instellen kunt u een enkel telefoonboekbestand toekennen aan twee of meer Radmin Viewers.

Radmin warn Een telefoonboek delenDeze functie wordt alleen geleverd voor de compatibiliteit en het oplossen van mogelijke fouten. Het is niet ontworpen om een netwerkbrede, gecentraliseerd telefoonboeksysteem te verschaffen.

Radmin Viewer werkt zijn telefoonboekinformatie bij wanneer u wijzigingen in vermeldingen maakt. Andere Radmin Viewers die hetzelfde telefoonboek gebruiken, registreren de wijzigingen niet automatisch. Als ze hun eigen wijzigingen proberen door te voeren, kan er een conflict ontstaan en verschijnt het resolutiescherm “telefoonboekconflict” (Radmin illustr Een telefoonboek delenafbeelding). De volgende opties zijn beschikbaar:

Radmin phonebookshare Een telefoonboek delen
Scherm “Uitwisselingsconflict telefoonboek”
 • Het aangepaste telefoonboekbestand verwijderen en het huidige telefoonboek gebruiken

  Hiermee worden alle wijzigingen die een andere Radmin Viewer heeft gemaakt, verwijderd en wordt het telefoonboek opgeslagen zoals het verschijnt in de huidige Radmin Viewer.

 • Het huidige telefoonboek opslaan in een andere locatie

  Hiermee wordt het huidige Radmin Viewer telefoonboek opgeslagen in een ander bestand en wordt het telefoonboek weergegeven dat door een andere Radmin Viewer werd bijgewerkt.

 • Het huidige telefoonboek verwijderen en het aangepaste telefoonboekbestand gebruiken

  Hiermee worden alle wijzigingen die de huidige Radmin Viewer heeft gemaakt, verwijderd en het telefoonboek opgeslagen met de wijzigingen die een andere Radmin Viewer heeft gemaakt.

 • Annuleren

  Hiermee wordt de huidige Radmin Viewer tijdelijk van het telefoonboek gescheiden, totdat het systeem opnieuw is opgestart. Er verschijnt een meldingsscherm (Radmin illustr Een telefoonboek delenafbeelding). Alle wijzigingen blijven in het geheugen, maar worden verwijderd als u Radmin verlaat zonder dat u de wijzigingen opslaat.

  Radmin phonebookdisconnect Een telefoonboek delen
  Scherm “Verbindingsfout telefoonboek”
Radmin related Een telefoonboek delen

Een telefoonboek delen