Een Radmin Viewer telefoonboek importeren

 
Radmin jumpto Een telefoonboek importeren

Het commando “Telefoonboek importeren” voegt alle vermeldingen van het gespecificeerde telefoonboekbestand toe aan het huidige telefoonboek. De vermeldingen met dezelfde naam worden dubbel weergegeven.

Een telefoonboek importeren:
  1. Gebruik het telefoonboekmenucommando “Tools” -> “Telefoonboek importeren” en selecteer een te importeren bestand in het standaardscherm. Dit moet een bestand zijn met een .rpb-extensie aangemaakt door Radmin Viewer.
  2. Klik op de knop Openen.
Radmin related Een telefoonboek importeren

Een telefoonboek importeren