Verbinding maken via een telefoonboekvermelding

 

Als u een verbinding wilt maken via een telefoonboekvermelding, stelt u de huidige verbindingsmodus in en dubbelklikt u op de vermelding.

Klik anders met de rechter muisknop op een telefoonboekverbinding en selecteer de verbindingsmodus van het contextmenu (Radmin illustr Een verbinding tot stand brengen via een record in het telefoonboekafbeelding).

Radmin phonebookconmenu Een verbinding tot stand brengen via een record in het telefoonboek
Telefoonboekmenu
Radmin related Een verbinding tot stand brengen via een record in het telefoonboek

Een verbinding tot stand brengen via een record in het telefoonboek