Telefoonboekvermeldingen organiseren

 
Radmin jumpto Records rangschikken

Nieuwe mappen aanmaken

Een nieuwe map in een telefoonboek aanmaken:
 1. Klik met de rechter muisknop op een lege ruimte in het telefoonboek om het telefoonboekcontextmenu weer te geven (Radmin illustr Records rangschikkenafbeelding).
  Radmin phonebookmenu Records rangschikken
  Telefoonboekmenu
 2. Selecteer het menuonderdeel Nieuwe map(Radmin details Records rangschikkendetails).
  Het commando Nieuwe map kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door middel van het telefoonboekcontextmenu.
  • Klik met de rechter muisknop op de map in het telefoonboek of klik op de Mapboom en selecteer Nieuwe map.
  • Door middel van de sneltoets <F7>.

Radmin gotop Records rangschikkennaar boven

Mappen hernoemen

Een bestaande map hernoemen:
 1. Klik met de rechter muisknop op een map om het mapcontextmenu weer te geven (Radmin illustr Records rangschikkenafbeelding).
  Radmin phonebookfoldermenu Records rangschikken
  Telefoonboekmapmenu
 2. Selecteer het menuonderdeel Hernoemen(Radmin details Records rangschikkendetails).
  Het commando Map hernoemen kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door middel van het telefoonboekcontextmenu.
  • Door een map te selecteren en te klikken op de sneltoets <F2>.

Radmin gotop Records rangschikkennaar boven

Mappen verwijderen

Een bestaande map verwijderen:
 1. Klik met de rechter muisknop op een map om het mapcontextmenu weer te geven (Radmin illustr Records rangschikkenafbeelding).
  Radmin phonebookfoldermenu Records rangschikken
  Telefoonboekmapmenu
 2. Selecteer het menuonderdeel Verwijderen(Radmin details Records rangschikkendetails).
  Het commando Map verwijderen kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door middel van het telefoonboekcontextmenu.
  • Door een map te selecteren en te klikken op de sneltoets <Del>.

  U kunt meerdere onderdelen selecteren door erop te klikken terwijl u de <Ctrl>-toets vasthoudt.

Radmin gotop Records rangschikkennaar boven

Eén telefoonboekvermelding kopiëren

Een telefoonboekvermelding of een map kopiëren
 1. Sleep een vermelding of een map in een telefoonboekmap.

Radmin gotop Records rangschikkennaar boven

Telefoonboekvermeldingen hernoemen

Een telefoonboekvermelding hernoemen:
 1. 1. Klik met de rechter muisknop op een vermelding om het Vermeldingcontextmenu weer te geven (Radmin illustr Records rangschikkenafbeelding).
  Radmin phonebookconmenu Records rangschikken
  Telefoonboekverbindingsmenu
 2. Selecteer het menuonderdeel Hernoemen(Radmin details Records rangschikkendetails).
  U kunt een commando “vermelding hernoemen” op twee manieren oproepen:
  • Door middel van het telefoonboekcontextmenu.
  • Door een map te selecteren en te klikken op de sneltoets <F2>.

Radmin gotop Records rangschikkennaar boven

Telefoonboekvermeldingen verwijderen

Een telefoonboekvermelding verwijderen:
 1. Klik met de rechter muisknop op een vermelding om het Vermeldingcontextmenu weer te geven (Radmin illustr Records rangschikkenafbeelding).
  Radmin phonebookconmenu Records rangschikken
  Telefoonboekverbindingsmenu
 2. Selecteer het menuonderdeel Verwijderen(Radmin details Records rangschikkendetails).
  Het commando Vermelding verwijderen kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door middel van het telefoonboekcontextmenu.
  • Door een map te selecteren en te klikken op de sneltoets <Del>.

  U kunt meerdere onderdelen selecteren door erop te klikken terwijl u de <Ctrl>-toets vasthoudt.

Radmin gotop Records rangschikkennaar boven

Radmin related Records rangschikken

Records rangschikken