Opties: Extern scherm

 
Radmin jumpto Extern scherm

Met het scherm “Opties” (Radmin illustr Extern schermafbeelding) kunt u opties configureren voor het externe schermvenster (het venster dan de desktop van een externe computer weergeeft, zodat u dit kunt bekijken en/of bedienen). De opties die hier geconfigureerd zijn, hebben effect op de verbindingsmodi “Volledige bediening” en “Alleen bekijken”.

Radmin options rscreen Extern scherm
Scherm “opties extern scherm”

U kunt de volgende opties configureren:

Taakbalk tonen

Hiermee schakelt u de taakbalk in of uit terwijl u gebruik maakt van de verbindingsmodi “Volledige bediening” of “Alleen bekijken”. Deze optie kan ook gebruikt worden om de taakbalk tijdens de bediening in of uit te schakelen.

Automatisch muisscrollen in scherm inschakelen

Terwijl u een extern scherm bekijkt op de schaal 1:1 en als het externe scherm groter is dan uw monitor, kunt u deze optie inschakelen. Hiermee kunt u het externe scherm in een venster bekijken en door de muiscursor naar de hoeken te bewegen, door het scherm te scrollen. Deze optie is altijd ingeschakeld in de modus Volledig scherm, aangezien er geen scrollbalken zijn bij een volledig scherm voor het handmatig scrollen.

Aspectverhouding in uitgerekte weergave behouden

Door deze optie in te schakelen wordt het externe scherm in een venster weergegeven, zodat de proporties van het externe scherm gehandhaafd blijven, ook als wordt het vergroot of verkleind. Deze optie is altijd ingeschakeld in de modus Volledig scherm.

Sneltoetsen

Met Radmin kunt u sneltoetsen instellen voor vaakgebruikte commando’s. Om een sneltoets voor een commando in te stellen, vinkt u de vakjes Ctrl en/of Alt aan en selecteert u een toets van de vervolgkeuzelijst. Om deze sneltoets te gebruiken tijdens de verbinding met een externe computer in de modi “Volledige bediening” of “Alleen bekijken”, houdt u tegelijkertijd de Ctrl- en/of Alt-toets(en) ingedrukt en drukt u op de toets die u heeft gespecificeerd.

Radmin note Extern scherm Alleen F1-F24 en de alfanummerieke toetsen kunnen als sneltoetsen ingesteld worden.

Radmin note Extern scherm Voor de sneltoets naar “Schermmenu tonen” drukt u op <Ctrl>.

Radmin note Extern scherm Als u een sneltoets alleen met een alfanummerieke toets instelt zonder Alt of Ctrl te gebruiken, kunt u deze toets normaliter niet gebruiken in programma’s van de computer op afstand. Radmin kan alle sneltoetscombinaties direct naar de externe computer verzenden door middel van het commando “Toets verzenden” van het extern schermmenu.

U kunt sneltoetsen toekennen aan de volgende commando’s:

  • Ctrl+Alt+Del verzenden

    Door te drukken op de corresponderende sneltoets wordt een Ctrl+Alt+Delete-combinatie naar de externe computer verzonden. Meer informatie over het gebruik van deze functie onder Windows Vista.

  • De volledige schermweergave veranderen

    Door te drukken op de corresponderende sneltoets wordt de weergavemodus van Radmin Viewer van “Normale” naar “Volledig scherm”-weergave veranderd en omgekeerd.

  • Schermmenu tonen

    Door te drukken op de sneltoets van dit commando wordt het externe schermmenu weergegeven.

Radmin related Extern scherm

Extern scherm