Chatrooms voor stemchatten gebruiken

 
Radmin jumpto Kanalen gebruiken

Chatroomoverzicht

Een “chatroom” is een virtuele bijeenkomst van gebruikers, waarbij elke gebruiker berichten kan horen van andere gebruikers die zich ook in die chatroom bevinden. Een gebruiker kan slechts één chatroom tegelijkertijd binnengaan en alleen gebruikers horen die zich in die chatroom bevinden. Dit komt omdat het ontvangen van geluid van twee of meer chatrooms resulteert in storing. Alle gebruikers gaan automatisch naar de chatroom met de naam “#general”.

De interface van stemchatten beheert chatrooms met behulp van twee “gebruikerslijsten”: een in het bovenste deel van de interface en een in het onderste deel (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).

Radmin vcmainwnd Kanalen gebruiken
Hoofdscherm

Elke gebruikerslijst bevat een chatroomlijst en elke chatroom een gebruikerslijst.

Een gebruikerslijst die in het bovenste deel van de interface is geplaatst, is de “actieve chatroom” en geeft diens gebruikers weer. Een gebruikerslijst die in het onderste deel van de interface is geplaatst, heet “overige chatrooms” en bevat de chatrooms die momenteel niet bezocht kunnen worden.

U kunt chatrooms en gebruikers beheren met behulp van contextmenu’s, het topmenu of de taakbalk.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Chatroomtypen

Open chatrooms, Besloten chatrooms en Conferentiechatrooms zijn beschikbaar. Het chatroomtype wordt aan de linkerkant van de chatroomnaam aangegeven. Als een chatroom een wachtwoordbescherming heeft, verschijnt er een “wachtwoord”-pictogram aan de linkerkant van het chatroomtype. De volgende tabel geeft de pictogrammen aan voor de chatroomtypen en wachtwoordbescherming:

pictogram

chatroomtype

Radmin icon chanpub zoom Kanalen gebruiken Open chatroom
Radmin icon chanpriv zoom Kanalen gebruiken Besloten chatroom
Radmin icon chanconf zoom Kanalen gebruiken Conferentiechatroom
Radmin icon chanpass zoom Kanalen gebruiken Wachtwoord chatroom ingeschakeld

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Open chatroom

Dit wordt aangemaakt met behulp van het commando Chatroom aanmaken en hiermee kunnen gebruikers elkaar horen.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Besloten chatroom

Dit wordt aangemaakt door het oproepen en accepteren van een besloten verzoek en hiermee kunnen twee gebruikers in beslotenheid met elkaar spreken.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Conferentiechatroom

Dit wordt aangemaakt met behulp van het commando Chatroom aanmaken en hiermee kunnen gebruikers na elkaar spreken. De positie van een gebruiker in de rij wordt weergegeven in cijfers aan de linkerkant van de gebruikersnaam. De operator van de conferentiechatroom kan de microfoon geven aan een gebruiker.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Actieve chatroom

De chatroom die momenteel actief is, wordt weergegeven in het bovenste deel van het scherm en wordt de “actieve chatroom” genoemd.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een bestaande chatroom binnengaan

Een bestaande chatroom binnengaan:
 1. Selecteer de gewenste chatroom in de “overige chatrooms”-lijst.
 2. Roep het commando Chatroom binnengaan op door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon joinchan Kanalen gebruikenChatroom binnengaan(Radmin details Kanalen gebruikendetails).
  Het commando Chatroom binnengaan kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon joinchan Kanalen gebruiken“Chatroom binnengaan”.
  • Door het menucommando “Chatrooms” -> “Chatroom binnengaan” te selecteren.
  • Door de sneltoets <Ctrl>+<J> in te drukken.
  • Door met de rechter muisknop te klikken op de bedoelde chatroom en door het commando Chatroom binnengaan uit het contextmenu Chatroom te selecteren.
 3. Radmin note Kanalen gebruikenU kunt niet direct besloten chatrooms binnengaan of chatrooms met de naam “#general” en “niet in chatrooms”.
 4. Als een chatroom een wachtwoord heeft, verschijnt het scherm “Chatroom binnengaan” (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).
  Radmin vc joinwnd Kanalen gebruiken
  “Chatroom binnengaan”-scherm

  Als een chatroom zowel een chatroom- als een operatorwachtwoord heeft, kiest u de gewenste rechten en voert u het wachtwoord in. Als u “Als operator binnengaan” heeft geselecteerd, heeft u operatorprivileges nodig om de chatroom binnen te kunnen gaan.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een nieuwe chatroom aanmaken

Een nieuwe chatroom aanmaken:
 1. Roep het commando Chatroom aanmaken op door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon createchan Kanalen gebruikenChatroom aanmaken(Radmin details Kanalen gebruikendetails).
  Het commando Chatroom aanmaken kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon createchan Kanalen gebruiken“Chatroom aanmaken”.
  • Door het menucommando “Chatrooms” -> “Nieuwe chatroom aanmaken” te selecteren.
  • Door de sneltoets <Ctrl>+<N> in te drukken.
 2. Het scherm “Chatroom aanmaken” verschijnt (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).

  Radmin vc create Kanalen gebruiken
  “Chatroom aanmaken”-scherm

 3. Voer de chatroomnaam en optionele instellingen in:
  • Chatroomtype

   Hiermee wordt het chatroomtype geselecteerd.

  • Timeout microfoon

   Als dit is gespecificeerd, wordt de microfoon na een bepaalde tijd automatisch verwijderd van de conferentiechatroomgebruiker.

  • Wachtwoord chatroom

   Hiermee wordt een wachtwoord gespecificeerd dat ingevoerd moet worden om een bepaalde chatroom binnen te kunnen gaan.

  • Wachtwoord operator

   Hiermee wordt een wachtwoord gespecificeerd dat gebruikt kan worden met het commando operatorprivileges aanvragen voor het verkrijgen van operatorprivileges voor een chatroom.

 4. Klik op de knop <Aanmaken>. De chatroom wordt aangemaakt en u kunt automatisch binnengaan met operatorprivileges.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een chatroom verlaten

Wanneer de laatste gebruiker een chatroom verlaat, wordt deze chatroom automatisch verwijderd.

Een chatroom die u binnenging, verlaten:
 1. Roep het commando Chatroom verlaten op door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon leavechan Kanalen gebruiken Chatroom verlaten(Radmin details Kanalen gebruikendetails).

  Het commando Chatroom verlaten kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:

  • Door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon leavechan Kanalen gebruiken“Chatroom verlaten”.
  • Door het menucommando “Chatrooms” -> “Chatroom verlaten” te selecteren wanneer de actieve chatroom is geselecteerd.
  • Door de sneltoets <Ctrl>+<J> in te drukken, wanneer de actieve chatroom is geselecteerd.
  • Door met de rechter muisknop te klikken op de chatroomnaam en door het menucommando <Verlaten> te selecteren.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Chatroominstellingen

De instellingen voor de actieve chatroom wijzigen:
 1. Selecteer de actieve chatroom en roep het menucommando “Chatrooms” -> “Chatroominstellingen” op (Radmin details Kanalen gebruikendetails)..

  Het commando Chatroominstellingen kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:

  • Door het menucommando “Chatrooms” -> “Chatroominstellingen” te selecteren wanneer de actieve chatroom is geselecteerd.
  • Door met de rechter muisknop te klikken op de chatroomnaam en door het menucommando <Instellingen> te selecteren.
 2. Radmin note Kanalen gebruikenU kunt de instellingen alleen wijzigen voor open en conferentiechatrooms die door gebruikers zijn aangemaakt.
 3. Er verschijnt een instellingenscherm. Als u administratorrechten voor een chatroom heeft, kunt u de instellingen aanpassen. Klik op de knop <Wijzigen> om de wijzigingen toe te passen.

  Radmin note Kanalen gebruikenAls u het chatroomtype naar “conferentie” wijzigt, zullen alle gebruikers stoppen met spreken.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Radmin related Kanalen gebruiken

Kanalen gebruiken