Sneltoetsen voor stemchatten gebruiken

 
Radmin jumpto Sneltoetsen gebruiken

Sneltoetsenoverzicht

Sneltoetsen kunnen gebruikt worden om te beginnen en eindigen met praten, terwijl het verbindingsscherm voor Stemchatten geminimaliseerd is of inactief:

<Ctrl>+<Shift>+<Q>

Als u deze sneltoetsen ingedrukt houdt, kunt u praten totdat u de toetsen los laat. Dit is gelijk aan het indrukken van de toets <Space> als het Stemchatscherm actief is.

<Ctrl>+<Shift>+<M>

Als u deze sneltoetsen indrukt, kunt u praten. Dit is gelijk aan het aanklikken van de knop “Praten”.

<Ctrl>+<Shift>+<Z>

Als u deze sneltoetsen indrukt, stopt de geluidsoverdracht en kunt u stoppen met praten. Dit is gelijk aan het aanklikken van een al aangeklikte knop “Praten”.

Radmin gotop Sneltoetsen gebruikennaar boven

Sneltoetsen gebruiken bij meerdere stemchatschermen

Als er meerdere Stemchatschermen actief zijn, hebben de sneltoetsen alleen invloed op het scherm waarin de Sneltoetsfocus zich bevindt. Om de sneltoetsfocus voor een scherm aan of uit te schakelen, klikt u op de taakbalkknop Radmin icon vchotkeyfocus Sneltoetsen gebruiken of selecteert u het menuonderdeel: ‘“Tools”, “Sneltoetsen inschakelen/uitschakelen”. Slechts één scherm kan een sneltoetsfocus per keer bevatten. De sneltoetsfocus voor een scherm wordt automatisch uitgeschakeld als er een ander scherm wordt weergegeven.

Radmin gotop Sneltoetsen gebruikennaar boven

Radmin related Sneltoetsen gebruiken

Sneltoetsen gebruiken