Het bestandlog van tekstchatten gebruiken

 

Met tekstchatten kunt u alle tekstconversaties als bestanden opslaan. U kunt deze functie inschakelen bij de chatopties. Een bestand met de naam “maintoc.htm” wordt aangemaakt in de gespecificeerde directory en bevat links naar de Tekstchattenlogs.

In het geval dat een logbestand opslagfouten bevat, geeft het programma een foutmelding weer. Als dit gebeurt, zorgt u er dan voor dat de gespecificeerde directory bestaat en dat de bestanden in de directory aangemaakt en geopend kunnen worden. Sommige programma’s (zoals Microsoft Word) voorkomen dat andere toepassingen bestanden, die geopend zijn, worden gewijzigd. Zorg er dus voor de logbestanden te sluiten nadat u ze bekeken heeft.

Radmin related Bestandslogboek

Bestandslogboek