De gebruikersinterface van tekstchatten

 

Het hoofdscherm voor chatten (Radmin illustr De gebruikersinterfaceafbeelding) heeft de volgende indeling (Radmin illustr De gebruikersinterfaceafbeelding):

Radmin tcmainwnd De gebruikersinterface
Hoofdscherm
Radmin tcmainwndparts De gebruikersinterface
Hoofdschermonderdelen
 1. Chatroomnamen

  Dit bevat de namen van de chatrooms waarin een gebruiker is binnengegaan. U kunt van actieve chatroom wisselen door te klikken op de corresponderende naam. Details…

 2. Taakbalk

  De taakbalk geeft met één muisklik toegang tot de belangrijkste tekstchatcommando’s.

 3. Chatlog

  Hiermee wordt een tekstbericht van een gebruiker weergegeven. Elke open en besloten chatroom heeft zijn eigen log dat u kunt bekijken door van chatroom te wisselen.

 4. Gebruikerslijst

  Dit bevat de lijst van gebruikers die de actieve chatroom zijn binnengegaan. Details…

 5. Tekstinvoerveld

  Gebruik het tekstinvoerveld om tekstberichten in te voeren. Wanneer u op <Enter> drukt, wordt de tekst die u ingevoerd heeft naar de actieve chatroom verzonden. Om een tekst van meerdere regels in te voeren, gebruikt u de toetsencombinatie <Ctrl>+<Enter> voor regelafbrekingen.

 6. Horizontale verdeler
 7. Verticale verdeler

  Hiermee kunt u de afmetingen van de chatschermonderdelen wijzigen.

Radmin related De gebruikersinterface

De gebruikersinterface