Chatrooms voor tekstchatten gebruiken

 
Radmin jumpto Kanalen gebruiken

Overzicht chatrooms

Een “chatroom” is een virtuele bijeenkomst van gebruikers, waarbij elke gebruiker berichten kan lezen die in de chatroom geplaatst zijn. Een gebruiker kan vele chatrooms binnengaan, maar ziet slechts één chatroom per keer. Alle gebruikers gaan automatisch naar de chatroom met de naam “#general”.

De Tekstchatten-interface beheert chatrooms met behulp van de volgende elementen:

 • Chatroomnamenlijst aan de bovenkant van het venster

  Hier kunt u de namen zien van alle chatrooms waar u binnen bent gegaan. De huidige weergegeven chatroom wordt de Actieve chatroom genoemd en het tabblad met de naam erop wordt als actief aangemerkt.

 • Actieve chatroomlog

  Dit verschijnt tussen de chatroomlijst en het invoerveld en geeft een log van alle berichten weer die zijn verzonden door de gebruikers van de actieve chatroom. Afhankelijk van de chatopties die u kiest, verschijnen nieuwe berichten of aan de onderkant of aan de bovenkant van het logscherm.

 • Gebruikerslijst

  Dit verschijnt aan de rechterkant en geeft de lijst van gebruikers weer die de actieve chatroom zijn binnengegaan. Gebruik deze lijst om privéberichten te verzenden, gebruikersinformatie te bekijken en aanpassingen uit te voeren.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Open chatroom

Hiermee kunnen gebruikers elkaars berichten zien.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Besloten chatroom

Een besloten chatroom verschijnt automatisch wanneer u een privébericht verzend of ontvangt. Hiermee kunnen twee gebruikers in een besloten ruimte met elkaar communiceren. Er wordt een log van het gesprek bijgehouden totdat de besloten chatroom wordt gesloten.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Actieve chatroom

De huidige, geselecteerde chatroom in de chatroomlijst is een “actieve chatroom”. Het log geeft berichten weer van de actieve chatroom en de gebruikerslijst geeft de lijst van gebruikers weer die de actieve chatroom zijn binnengegaan. Elk bericht dat in het invoerveld is ingevoerd, gaat naar de actieve chatroom.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Wachtwoord chatroom

U kunt een chatroomwachtwoord instellen wanneer u een nieuwe open chatroom instelt of de bestaande chatroominstellingen wijzigt. Als deze optie actief is, moet elke gebruiker het juiste wachtwoord invoeren om een chatroom binnen te kunnen gaan.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Wachtwoord operator

U kunt een operatorwachtwoord instellen wanneer u een nieuwe open chatroom instelt of de bestaande chatroominstellingen wijzigt. . Als deze optie actief is, kan de gebruiker operatorprivileges verkrijgen door het juiste wachtwoord in te voeren.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een bericht naar een chatroom verzenden

Een bericht naar een chatroom verzenden:
 1. Selecteer de chatroomnaam in de chatroomlijst.
 2. Voer de tekst van het bericht in het tekstinvoerveld in.
 3. Druk op <Enter>.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een bestaande chatroom binnengaan

Een bestaande chatroom binnengaan:
 1. Roep het commando “Chatroom binnengaan” op door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon joinchan Kanalen gebruiken“chatroom binnengaan”(Radmin details Kanalen gebruikendetails).
  Het commando “chatroom binnengaan” kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon joinchan Kanalen gebruiken“chatroom binnengaan”.
  • Door het menucommando “Chatrooms” -> “Chatroom binnengaan” te selecteren.
  • Door de sneltoets <Ctrl>+<J> in te drukken.
  • Door het tekstcommando “/join <chatroomnaam>” te gebruiken.
 2. Het scherm “Chatroom binnengaan” verschijnt (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding). Bij chatrooms die een chatroomwachtwoord hebben, verschijnt er een “sleutel”-pictogram aan de linkerkant.
  Radmin tc join Kanalen gebruiken
  “Chatroom binnengaan”-scherm
 3. Selecteer de bestaande chatroom uit de lijst en klik op de knop <Binnengaan>. Als de geselecteerde chatroom een wachtwoord heeft, verschijnt het scherm “Chatroom binnengaan-modus” (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).
  Radmin tc join mode Kanalen gebruiken
  “Chatroom binnengaan-modus”-scherm

  Als een chatroom zowel een chatroom- als een operatorwachtwoord heeft, kiest u de gewenste rechten en voert u het wachtwoord in. Als u “Als operator binnengaan” heeft geselecteerd, heeft u operatorprivileges nodig om de chatroom binnen te kunnen gaan.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een nieuwe chatroom aanmaken

Een nieuwe chatroom aanmaken:
 1. Roep het commando Chatroom aanmaken op door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon createchan Kanalen gebruiken Chatroom aanmaken(Radmin details Kanalen gebruikendetails).
  Het commando Chatroom aanmaken kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon createchan Kanalen gebruiken“Chatroom aanmaken”.
  • Door de menuopdracht “Chatrooms” -> “Aanmaken” te selecteren.
  • Door de sneltoets <Ctrl>+<N> in te drukken.
  • Door het tekstcommando “/join <chatroomnaam>” te gebruiken.
 2. Het scherm “Chatroom aanmaken” verschijnt (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).
  Radmin tc create Kanalen gebruiken
  “Chatroom aanmaken”-scherm
 3. Voer de nieuwe chatroomnaam in en indien nodig het chatroomwachtwoord of operatorwachtwoord.
 4. Druk op <OK>. Als een chatroom met dezelfde naam al bestaat, probeert Radmin Viewer u binnen te laten gaan zonder enige wachtwoorden.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Een chatroom verlaten

Wanneer de laatste gebruiker een chatroom verlaat, wordt deze chatroom automatisch verwijderd. Radmin geeft de laatste gebruiker hiervan bericht.

Een chatroom die u binnenging, verlaten:
 1. Selecteer de chatroomnaam in de chatroomlijst.
 2. Roep het commando Chatroom verlaten op door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon leavechan Kanalen gebruiken“Chatroom verlaten”(Radmin details Kanalen gebruikendetails).
  Het commando Chatroom verlaten kan op een aantal manieren worden uitgevoerd:
  • Door te klikken op de taakbalkknop Radmin icon leavechan Kanalen gebruiken“Chatroom verlaten”.
  • Door het menucommando “Chatrooms” -> “Chatroom verlaten” te selecteren wanneer de bedoelde chatroom actief is.
  • Door de sneltoets <Ctrl>+<J> in te drukken, wanneer de bedoelde chatroom actief is.
  • Door het tekstcommando “/leave <chatroomnaam>” te gebruiken.
  • Door met de rechter muisknop te klikken op de chatroomnaam of actieve chatroomlog en door het menuonderdeel Verlaten te selecteren.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Chatroominstellingen wijzigen

Alle chatrooms, behalve de “#general”-chatroom en besloten chatrooms, hebben hun eigen instellingen voor chatroomwachtwoord en operatorwachtwoord.

Chatroominstellingen verlaten, bekijken en wijzigen:
 1. Selecteer de chatroomnaam in de chatroomlijst.
 2. Roep het menucommando Chatroominstellingen door middel van het menuonderdeel “Chatrooms” -> “Chatroominstellingen”.
 3. Het scherm “Chatroominstellingen” verschijnt (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).
  Radmin tc cfg Kanalen gebruiken
  “Chatroominstellingen”-scherm
 4. Als u operatorprivileges heeft, kunt u de chatroominstellingen aanpassen.
 5. Klik op de knop Wijzigen.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Operatorprivileges aanvragen

Alle chatrooms, behalve de “#general”-chatroom en besloten chatrooms, hebben hun eigen instellingen voor operatorwachtwoord.

Operatorprivileges verkrijgen voor een chatroom:
 1. Selecteer de chatroomnaam in de chatroomlijst.
 2. Roep het menucommando Operatorprivileges aanvragen door middel van het menuonderdeel “Chatrooms” -> “Operatorprivileges aanvragen”.
 3. Het scherm “Operatorprivileges aanvragen” verschijnt (Radmin illustr Kanalen gebruikenafbeelding).
  Radmin tc reqop Kanalen gebruiken
  Scherm “Operatorprivileges aanvragen”
 4. Voer het operatorwachtwoord in en klik op de knop Aanvragen.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Van chatroom wisselen

U kunt van chatroom wisselen door op de bedoelde chatroomnaam in de chatroomlijst te klikken of door de toetsencombinatie <Ctrl>+<Tab> in te drukken om door de lijst te bladeren.

Radmin gotop Kanalen gebruikennaar boven

Radmin related Kanalen gebruiken

Kanalen gebruiken