Tekstcommando’s gebruiken

 
Radmin jumpto Tekstopdrachten

U kunt de meeste chatfuncties openen door de speciale tekstcommando’s te gebruiken die beginnen met het symbool “/”.

Radmin warn TekstopdrachtenDit moet ingeschakeld worden in de instellingen.

Alle tekstcommando’s bestaan uit een commando en optionele argumenten, die door één spatie worden gescheiden. De volgende lijst beschrijft alle tekstcommando’s met alle mogelijke argumenten. De argumentbeschrijvingen en benodigde interpunctiesymbolen worden in driehoekige haken weergegeven.

Tekstcommando’slijst

 • Chatroom binnengaan / Chatroom aanmaken

  /join <spatie><chatroom>

  Hiermee kunt u een chatroom met de gespecificeerde naam binnengaan. Anders wordt de chatroom aangemaakt.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Chatroom verlaten

  /leave

  Hiermee verlaat u de actieve chatroom.

  /leave <spatie><chatroomnaam>

  Hiermee verlaat u de chatroom met de gespecificeerde naam.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • De “Ben even weg”-status instellen

  /away

  Hiermee stelt u uw status in op “Ben even weg” met een standaard “Ben even weg”-bericht.

  /away <spatie><”Ben even weg”-reden>

  Hiermee stelt u uw status in op “Ben even weg” met een specifiek “Ben even weg”-bericht.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • De “Ben even weg”-status verwijderen

  /back

  Hiermee wordt de “Ben even weg”-status verwijderd.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Operatorprivileges toekennen

  /op <spatie><gebruikersnaam>

  Hiermee worden aan de gespecificeerde gebruiker operatorprivileges toegekend voor de actieve chatroom.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Operatorprivileges verwijderen

  /deop <spatie><gebruikersnaam>

  Hiermee worden van de gespecificeerde gebruiker operatorprivileges verwijderd voor de actieve chatroom.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • De “geluid uit”-status instellen

  /mute <spatie><gebruikersnaam>

  Hiermee wordt voor de gespecificeerde gebruiker de “geluid uit”-status ingesteld voor de actieve chatroom.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • De “geluid uit”-status verwijderen

  /unmute <spatie><gebruikersnaam>

  Hiermee wordt voor de gespecificeerde gebruiker de “geluid uit”-status verwijderd voor de actieve chatroom.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Besloten chatroom openen

  /query <spatie><gebruikersnaam>

  Hiermee wordt een besloten chatroom met de gespecificeerde gebruiker geopend.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Gebruikersbeschrijving openen

  /userinfo <spatie><gebruikersnaam>

  Hiermee vraagt u informatie op over de gespecificeerde gebruiker.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Bericht aan derden versturen

  /me <spatie><berichttekst>

  Hiermee kunt u een tekstbericht “zoals het is” weergeven waarbij de gebruikersnaam als het eerste woord wordt toegevoegd.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Nickname wijzigen

  /nick <spatie><nieuwe nicknaam>

  Hiermee wijzigt u de huidige nickname in een nieuwe.

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

 • Help bij tekstcommando’s

  /help

  Hiermee wordt een lijst van alle tekstcommando’s weergegeven.

  /help <spatie><tekstcommandonaam>

  Radmin gotop Tekstopdrachtennaar boven

  Hiermee wordt gedetailleerde helpinformatie weergegeven voor het gespecificeerde tekstcommando.

Radmin related Tekstopdrachten

Tekstopdrachten