Modem-naar-modem-verbinding gebruiken

 

Installeer op de externe computer de inbelnetwerkserver. Gebruik het standaard RAS-onderdeel dat met Windows is meegeleverd. Configureer vervolgens de server zo dat TCP/IP gebruikt kan worden. Start Radmin Server.

Installeer op de externe computer het inbelnetwerk, configureer het zo dat alleen het TCP/IP-protocol gebruikt wordt en bel naar de externe computer.

Gebruik het IP-adres van de externe computer om verbinding te maken met Radmin Server door middel van Radmin Viewer. Normaliter zult u het IP-adres 192.168.55.1 gebruiken voor een modem-naar-modem-verbinding.

Radmin related Een verbinding van modem naar modem

Een verbinding van modem-naar-modem