Het IP-adres van een externe computer achterhalen

 

U heeft het IP-adres of de DNS-naam van de externe computer nodig om verbinding te kunnen maken. U kunt deze op de volgende maniere achterhalen:

  • Met behulp van het Radmin Server-pictogram

    Als Radmin Server op de externe computer geïnstalleerd is, beweegt u de muiscursor over het bladpictogram en het IP-adres verschijnt.

  • Met behulp van standaard Windowsprogramma’s

    Voer het commando ipconfig.exe uit van de commandoregel op de externe computer en bestudeer het veld “IP-adres”.

    Radmin note Het IP adres van een externe computer ophalenOm de DNS-naam te achterhalen, voert u ipconfig.exe uit met de opdrachtparameter /all en bestudeert u de velden “hostnaam” en “primaire dns suffix”.

Radmin related Het IP adres van een externe computer ophalen

Het IP-adres van een externe computer ophalen