Radmin-licentie

 
Radmin jumpto Radmin licentie

Licentieoverzicht

Licenties die aan Radmin Server worden toegevoegd, worden automatisch geactiveerd. Het activeringsproces kan online uitgevoerd worden, handmatig van onze internetsite of door contact op te nemen met onze verkoopafdeling. Bij het online activeren heeft u een actieve internetverbinding nodig die HTTP-verzoeken van Radmin Server aan Famatech Activation Server toestaat. De licentiecode kan direct aan Radmin Server toegevoegd worden of verzonden worden van elke Radmin Viewer.

Radmin note Radmin licentie Tijdens het activeren genereert Radmin Server een hardware-ID van de computer waarop het geïnstalleerd is. Deze hardware-ID is gebaseerd op de hardwareonderdelen (moederbord, processor, enz.) van de computer. Deze ID wordt naar Famatech Activation Server verzonden samen met de gespecificeerde licentiecode. Een geactiveerde licentie wordt teruggezonden en nu kunt u Radmin Server alleen gebruiken op de computer met de corresponderende hardware-ID.

Radmin note Radmin licentieBelangrijke wijzigingen aan de hardwareconfiguratie van de computer leiden tot wijzigingen in de hardware-ID. Hierdoor kan Radmin Server ‘denken’ dat de computer anders is dan degene waarvoor het programma een licentie heeft gekregen. Alle informatie over veilige computeraanpassingen en herverkrijgen van de licentie na belangrijke bijwerkingen van de computer kunnen op onze website gevonden worden: www.radmin.com.

Er zijn twee licentiesoorten beschikbaar:

 • Productlicentie

  Hiermee krijgt u toestemming Radmin Server te gebruiken en wordt deze geactiveerd. Een licentie van dit soort moet u in Radmin Server invoeren om hem te kunnen gebruiken. Deze licentie kan meerdere verbindingen omvatten.

 • Aanvullende licentie voor verbindingen

  Hiermee wordt het maximale aantal toegestane, tegelijkertijd binnenkomende verbindingen verhoogd. Licenties van dit soort kunt u in Radmin Server invoeren om het aantal gebruikers die verbinding kunnen maken met de server, te verhogen.

  Radmin warn Radmin licentieDeze licentie is niet geldig als er geen Productlicentie in Radmin Server is ingevoerd.

Radmin gotop Radmin licentienaar boven

Online activeren vanaf server

Als Radmin Server op een computer geïnstalleerd is met een actieve internetverbinding, kunt u de licentie op deze manier activeren:

Radmin Server-licentie activeren:
 1. Open Radmin Server-opties. Het scherm “Radmin Server-instellingen” verschijnt (Radmin illustr Radmin licentieafbeelding).
  Radmin srvcfg Radmin licentie
  Scherm Serveropties
 2. Klik op de knop Licentie invoeren om het scherm “Licentiecode” weer te geven (Radmin illustr Radmin licentieafbeelding).
  Radmin srvregcode Radmin licentie
  Scherm Serveropties
 3. Voer de licentiecode in het bewerkingsveld “Voer uw licentiecode in” in en klik op de Ok-toets.
 4. Als het activeren succesvol is, verschijnt er een informatiescherm met de tekst “Licentiecode is opgeslagen” en verschijnt de licentievermelding in de lijst “Licentie-informatie”.

  In geval van activeringsproblemen verschijnt er een foutmelding. Raadpleeg de foutmeldingslijst activeren voor meer informatie.

Radmin gotop Radmin licentienaar boven

Offline activeren vanaf server

Als Radmin Server op een computer geïnstalleerd is zonder een actieve internetverbinding, kunt u de licentie op deze manier activeren:

Radmin Server-licentie offline activeren:
 1. Open Radmin Server-opties. Het scherm “Radmin Server-instellingen” verschijnt (Radmin illustr Radmin licentieafbeelding).
  Radmin srvcfg Radmin licentie
  Scherm Serveropties
 2. Klik op de knop Licentie invoeren om het scherm “Licentiecode” weer te geven (Radmin illustr Radmin licentieafbeelding).
  Radmin srvregcode Radmin licentie
  Scherm Serveropties
 3. Voer de licentiecode in het bewerkingsveld “Voer uw licentiecode in” in en klik op de knop “handmatig activeren”. Het bewerkingsveld voor handmatig activeren wordt actief.
 4. Selecteer “Verzoekbestand selecteren” en voer in het veld eronder een bestandsnaam in waarin het activeringsverzoek moet worden opgeslagen. Gebruik de knop “bladeren” om een bestaande bestandsnaam te selecteren met behulp van de Verkenner-interface.
 5. Klik op de Ok-toets. Er wordt een Verzoekbestand activeren opgeslagen onder de gespecificeerde bestandsnaam.
 6. Ga naar het onlineformulier op http://activate.famatech.com/upload.htm en volg de instructies op het scherm om het Verzoekbestand activeren naar onze server te verzenden en een Licentiebestand te ontvangen. U kunt dit op elke computer uitvoeren die een actieve internetverbinding heeft.
 7. Kopieer het Licentiebestand dat u ontving naar de computer waarop Radmin Server is geïnstalleerd.
 8. Selecteer “Licentiebestand gebruiken” en voer in het veld eronder de naam van het ontvangen bestand in, of gebruik de knop “bladeren” om het bestand te selecteren met behulp van de Verkenner-interface.
 9. Klik op de Ok-toets. Als het activeren succesvol is, verschijnt er een informatiescherm met de tekst “Licentiecode is opgeslagen” en verschijnt de licentievermelding in de lijst “Licentie-informatie”.

  In geval van activeringsproblemen verschijnt er een foutmelding. Raadpleeg de foutmeldingslijst activeren voor meer informatie.

Radmin note Radmin licentieU kunt Radmin Server vanaf een andere computer offline activeren met behulp van de Radmin Server opdrachtparameters en de Radmin Viewer opdrachtparameters.

Radmin gotop Radmin licentienaar boven

Anders activeren vanaf uw computer

Als Radmin Server geïnstalleerd is op een computer zonder actieve internetverbinding, kutn u de activeringscode van elke Radmin Viewer verzenden die op een computer is geïnstalleerd die wél een actieve internetverbinding heeft.

Radmin Server-licentie vanaf uw computer activeren:
 1. Voeg een telefoonboekvermelding toe voor de computer waarop Radmin Server geïnstalleerd is.
 2. Klik met de rechter muisknop op een vermelding om het Vermeldingcontextmenu weer te geven (Radmin illustr Radmin licentieafbeelding).
  Radmin phonebookconmenu Radmin licentie
  Telefoonboekverbindingsmenu
 3. Selecteer het menuonderdeel Licentiecode verzenden.
 4. Voer het login-ID en wachtwoord in zoals deze bekend zijn bij de Radmin Server beveiligingsinstellingen op de andere computer. Het scherm “Licentieverzoek” verschijnt (Radmin illustr Radmin licentieafbeelding).
  Radmin clientlicensereq Radmin licentie
  Scherm “Licentieverzoek”
 5. Gebruik het scherm “Licentieverzoek” zoals u dit zou doen tijdens de normale activering van Radmin Server, zoals hierboven beschreven is.

Radmin gotop Radmin licentienaar boven

Foutmeldingenlijst activeren

De volgende foutmeldingen kunnen verschijnen als het activeren mislukt:

 • InternetOpen mislukt

  InternetConnect mislukt

  HttpOpenRequest mislukt

  Kan geen verbinding maken om server te activeren

  InternetReadFile mislukt

  Radmin Server kon niet communiceren met Famatech Activation Server op internet. Zorg dat u een actieve internetverbinding heeft en dat deze op de juiste manier is geconfigureerd om een uitgaand HTTP-verzoek (TCP poort 80) toe te staan. Zorg dat uw netwerk-, firewall- en routerinstellingen correct zijn.

 • Ongeldig formaat

  Netwerkgegevens die ontvangen werden van Famatech Activation Server, zijn verbasterd. Zorg dat uw netwerk-, firewall- en routerinstellingen correct zijn en dat er geen HTTP-verzoek/-reacties aangepast worden.

 • Kan gegevens niet opslaan in register. Controleer of u voldoende rechten hebt.

  Radmin Server kon geen activeringsinformatie opslaan in het register van de computer. Zorg dat de systeembeveiliging op de juiste manier is geconfigureerd.

 • Licentiecode is opgeslagen

  Radmin Server werd succesvol geactiveerd.

 • Kan hardware-ID niet lezen

  Radmin Server kon geen hardware-informatie over de computer verkrijgen. Zorg dat u de laatste en compatibele besturingsprogramma’s voor alle hardwareapparaten gebruikt. Zorg dat de systeembeveiligingsinstellingen op de juiste manier zijn geconfigureerd. Probeer tijdelijk alle virtuele apparaten uit te schakelen.

 • Kan geen geheugen toekennen

  Radmin Server kon niet voldoende systeemmiddelen toekennen. Zorg dat het systeem op de juiste manier is geconfigureerd. Probeer uw computer opnieuw op te starten en sluit tijdelijk alle programma’s die uitgevoerd worden.

 • Ongeldige licentie

  Het Radmin Server licentiebestand is verbasterd. Zorg dat dit niet verbastert of verandert. Probeer het activeringsproces te herhalen.

 • Ongeldige hardware-ID

  De ingevoerde licentiecode is al gebruikt om Radmin Server op een andere computer te activeren. Neem contact op met Famatech technische ondersteuning.

 • Kan bestand niet openen

  Radmin Server kon het Verzoekbestand activeren of licentiebestand niet openen. Zorg dat dit bestand de juiste beveiligingsinstellingen bevat. Zorg dat uw systeem de juiste beveiligingsinstellingen bevat. Controleer uw HDD op fouten.

 • Kan bestand niet opslaan

  Radmin Server kon het bestand niet opslaan. Zorg dat uw systeem de juiste beveiligingsinstellingen bevat. Controleer uw HDD op fouten.

 • Invalid size of request

  Invalid format of request

  Het gespecificeerde verzoekbestand activeren heeft een ongeldige bestandsindeling. Zorg dat dit niet verbastert of verandert.

 • Ongeldige licentiecode

  De ingevoerde licentiecode is niet geldig. Zorg dat u de code juist invoert. Probeer “kopiëren-plakken” te gebruiken en zorg dat er geen extra spaties, tabs en/of karakters aan het begin of einde van de licentiecode aanwezig zijn.

 • The license code is not for target product

  De ingevoerde licentiecode is bedoeld voor andere software. Als u meerdere licentiecodes van Famatech heeft ontvangen, moet u wel de juiste gebruiken. Neem contact op met Famatech technische ondersteuning voor meer informatie.

 • Activation limit is reached for entered license code

  De ingevoerde licentiecode is al gebruikt om Radmin Server op het maximaal toegestane aantal computers geactiveerd. Neem contact op met Famatech technische ondersteuning voor meer informatie.

 • Product already has activated product license

  Radmin Server op deze computer is al geactiveerd met behulp van een Productlicentie. Gebruik “Aanvullende verbindingslicentie” om het maximale aantal toegestane, tegelijkertijd binnenkomende verbindingen te verhogen.

Radmin gotop Radmin licentienaar boven

Radmin related Radmin licentie

Radmin-licentie