Korzystanie z przeglądarki Radmin Viewer

 

Przeglądarka Radmin Viewer jest programem, który łączy się z komputerem zdalnym, na którym zainstalowano program Radmin Server. Umożliwia ona inicjowanie połączenia z komputerem zdalnym w różnych trybach połączenia.

Przeglądarka pozwala na zapisywanie i zarządzanie adresami komputerów zdalnych w książce telefonicznej.

Dalsze informacje znajdują w sekcjach zawierających szczegóły interfejsu przeglądarki Radmin Viewer i instrukcje krok po kroku inicjowania połączeń.

Radmin related Korzystanie z przeglądarki Radmin Viewer

Korzystanie z przeglądarki Radmin Viewer