Opis ogólny interfejsu przeglądarki Radmin Viewer

 

Głównym elementem okna przeglądarki Radmin Viewer jest Książka telefoniczna. Książka telefoniczna umożliwia łączenie się z komputerem zdalnym za pomocą wpisów; zawiera okno widoku drzewa folderów w lewej części oraz zawartość aktualnego folderu w prawej.

Pasek narzędzi zawiera przyciski dostępu do najważniejszych funkcji.

Górne menu umożliwia dostęp do wszystkich funkcji.

Opcje są dostępne w górnym menu.

Po połączeniu się z komputerem zdalnym zostaną otwarte okna, aby umożliwić dostęp do nowego połączenia. Każdy typ połączenia ma własny interfejs. Szczegółowe informacje o połączeniach znajdują się w następujących sekcjach:

Radmin related Interfejs przeglądarki Radmin Viewer

Interfejs przeglądarki Radmin Viewer