Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki Radmin Viewer

 
Radmin jumpto Korzystanie z paska narzędzi

Pasek narzędzi zawiera następujące funkcje:

Radmin icon connect Korzystanie z paska narzędzi – Umożliwia natychmiastowe łączenie się z innym komputerem.
 
Radmin icon addcon Korzystanie z paska narzędzi Dodaje nowe połączenie do listy.
 
Radmin icon delcon Korzystanie z paska narzędzi Usuwa wybrane połączenie lub folder.
 
Radmin icon delcond Korzystanie z paska narzędzi – Nie wybrano żadnego połączenia lub folderu.
 
Radmin icon editcon Korzystanie z paska narzędzi – Umożliwia edytowanie właściwości wybranego połączenia.
 
Radmin icon editcond Korzystanie z paska narzędzi – Nie wybrano żadnego połączenia.
 
Radmin icon fullctrl Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Pełna kontrola.
 
Radmin icon viewmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Tylko podgląd.
 
Radmin icon telnetmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Telnet.
 
Radmin icon ftransfermode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Transfer plików.
 
Radmin icon shutdownmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Zamknięcie.
 
Radmin icon chatmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Rozmowa tekstowa.
 
Radmin icon vchatmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Rozmowa głosowa.
 
Radmin icon msgmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb połączenia na tryb Wysyłanie wiadomości.
 
Radmin icon vmode Korzystanie z paska narzędzi – Ustawia tryb widoku ikon – Duże ikony, Małe ikony, Lista lub Szczegóły.
 
Radmin icon showtree Korzystanie z paska narzędzi – Włącza i wyłącza drzewo folderów.
 
Radmin icon scan Korzystanie z paska narzędzi Wyszukuje aktywne programy Radmin Server w bieżącym folderze.
Radmin related Korzystanie z paska narzędzi

Korzystanie z paska narzędzi