Korzystanie z górnego menu przeglądarki Radmin Viewer

 
Radmin jumpto Korzystanie z wyższego menu

Wszystkie polecenia są dostępne z górnego menu:

Radmin note Korzystanie z wyższego menuSkładnik menu może być wyłączony, jeśli nie zaznaczono żadnego elementu lub w danym momencie nie można wykonać czynności.

 • Menu Połączenie (Radmin illustr Korzystanie z wyższego menuilustracja)

  Radmin menucon Korzystanie z wyższego menu
  Menu “Połączenie”

  Menu umożliwia wykonywanie czynności na istniejących połączeniach. Zawiera ono następujące elementy:

  • Podłącz do

   Dodaje wpis nowego połączenia do książki telefonicznej i ustanawia połączenie.

  • Nowy folder

   Dodaje nowy folder do książki telefonicznej.

  • Nowe połączenie

   Dodaje nowy wpis do książki telefonicznej.

  • Otwórz

   Ustanawia połączenie do aktualnie wybranego wpisu w aktualnym trybie połączenia.

  • Usuń

   Usuwa aktualnie wybrany wpis książki telefonicznej.

  • Właściwości

   Umożliwia zmianę właściwości aktualnie wybranego wpisu książki telefonicznej.

  • Zakończ

   Zamyka program, rozłączając wszystkie aktualne połączenia.

   Radmin note Korzystanie z wyższego menu Jeśli są uruchomione jakieś połączenia, oprogramowanie Radmin wyświetli okno dialogowe z potwierdzeniem zamknięcia.

  Radmin gotop Korzystanie z wyższego menuprzejdź do góry

 • Menu Tryb (Radmin illustr Korzystanie z wyższego menuilustracja)

  Radmin menumode Korzystanie z wyższego menu
  Menu “Tryb”

  Ustawia aktualny tryb połączenia.

  Radmin gotop Korzystanie z wyższego menuprzejdź do góry

 • Menu Widok (Radmin illustr Korzystanie z wyższego menuilustracja)

  Radmin menuview Korzystanie z wyższego menu
  Menu “Widok”

  Zmienia sposób wyświetlania wpisów książki telefonicznej:

  • Duże ikony

   Wpisy są wyświetlane jako duże ikony.

  • Małe ikony

   Wpisy są wyświetlane jako małe ikony.

  • Lista

   Wpisy są wyświetlane jako małe ikony w układzie pionowej listy.

  • Szczegóły

   Wpisy są wyświetlane jako lista z informacjami szczegółowymi.

  • Rozmieść ikony

   Umożliwia wybór metody porządkowania wpisów:

   • według nazwy

    Wpisy będą porządkowane według nazw.

   • według adresu

    Wpisy będą porządkowane według adresów IP.

  • Drzewo folderów

   Jeśli opcja jest zaznaczona, w lewej części zostanie wyświetlone drzewo folderów, które w przeciwnym wypadku jest ukryte.

  Radmin gotop Korzystanie z wyższego menuprzejdź do góry

 • Menu Narzędzia(Radmin illustr Korzystanie z wyższego menuilustracja)

  Radmin menutools Korzystanie z wyższego menu
  Menu “Narzędzia”

  Zawiera dodatkowe polecenia:

  Radmin gotop Korzystanie z wyższego menuprzejdź do góry

 • Menu Pomoc(Radmin illustr Korzystanie z wyższego menuilustracja)

  Radmin menuhelp Korzystanie z wyższego menu
  Menu “Pomoc”

  Zawiera system pomocy online.

  • Pomoc

   Wyświetla ten plik Pomocy online.

  • Forum online

   Otwiera w przeglądarce internetowej witrynę forum pomocy technicznej oprogramowania Radmin.

  • Radmin online

   Otwiera w przeglądarce internetowej oficjalną stronę domową oprogramowania Radmin.

  • Informacje

   Wyświetla informacje o programie.

  Radmin gotop Korzystanie z wyższego menuprzejdź do góry

Radmin related Korzystanie z wyższego menu

iq199   Radmin spacer Korzystanie z wyższego menu  

Korzystanie z wyższego menu