Główne okno przeglądarki Radmin Viewer

 
Radmin jumpto Okno główne

Opis ogólny okna głównego

Główne okno przeglądarki Radmin Viewer (Radmin illustr Okno główneilustracja) umożliwia inicjowanie nowych połączeń do komputerów zdalnych oraz przechowywanie wpisów książki telefonicznej komputerów, z którymi użytkownik często się łączy. Okno składa się z dwóch głównych elementów:

Radmin mainviewerwnd Okno główne
Okno przeglądarki Radmin Viewer
 • Książka telefoniczna w prawej części okna

  Każdy wpis książki telefonicznej zawiera opis komputera zdalnego z jego etykietą i ustawieniami. Dwukrotne kliknięcie wpisu książki telefonicznej spowoduje połączenie ze komputerem zdalnym w aktualnym trybie połączenia.

 • Foldery w lewej części okna

  Wpisy książki telefonicznej można grupować w folderach podobnych do folderów eksploratora. Jeśli w lewej części okna wybierze się folder, jego pełna zawartość z podfolderami wyświetli się w prawej.

  Radmin icon up Okno główne Przycisk służy do wyświetlania zawartości folderu nadrzędnego podczas przeglądania zawartości podfolderu.

Radmin gotop Okno główneprzejdź do góry

Menu połączenia

To menu jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wpisu książki telefonicznej (Radmin illustr Okno główneilustracja). Zawiera ono następujące elementy:

Radmin phonebookconmenu Okno główne
Menu połączenia
 • Pełna kontrola, Tylko podgląd, Transfer plików, Zamknięcie, Rozmowa, Rozmowa głosowa, Wyślij wiadomość, Intel® AMT

  Służą do połączenia w odpowiednim trybie.

 • Przesyłanie kodu licencji

  Służy do przesyłania kodu licencji użytkownika do komputera zdalnego.

 • Usuń

  Usuwa wpis książki telefonicznej.

 • Zmień nazwę

  Zmienia nazwę wpisu książki telefonicznej.

 • Utwórz skrót na pulpicie

  Tworzy skrót na pulpicie.

  Radmin note Okno główneKażdy skrót pulpitu zawiera informacje o książce telefonicznej, z której został utworzony, co umożliwia tworzenie wielu skrótów z wielu książek telefonicznych.

 • Właściwości

  Umożliwia wyświetlanie i zmianę właściwości wpisu książki telefonicznej.

Radmin gotop Okno główneprzejdź do góry

Radmin related Okno główne

Okno główne