Okno “Połącz z”

 
Radmin jumpto Okno "Połącz z"

Wyświetlenie tego okna jest wywoływane poleceniem ‘Połącz z’ interfejsu przeglądarki Radmin Viewer. (Radmin illustr Okno "Połącz z"ilustracja).

Radmin options connectto Okno "Połącz z"
Okno “Połącz z”

Tutaj można skonfigurować następujące ustawienia nowego połączenia: adres IP komputera zdalnego, port programu Radmin Server, tryb połączenia i dodatkową funkcję Połącz przez.

 • Adres IP lub nazwa DNS

  Wprowadź tutaj adres IP lub nazwę DNS.

 • Użyj portu domyślnego

  Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, można wprowadzić dla połączenia niestandardowy port.

 • Port

  Tutaj można wprowadzić niestandardowy port dla programu Radmin Server.

 • Typ połączenia

  Tutaj wybiera się tryb połączenia.

 • Połącz przez hosta

  Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybranie komputera z następującej listy do łączenia przez program Radmin Server, zainstalowany na wybranym komputerze.

  Radmin tip Okno "Połącz z"Lista zawiera wpisy z książki adresowej użytkownika.

 • Dodaj do książki telefonicznej

  Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że przed połączeniem program Radmin zapisze wpis do książki telefonicznej.

Karty w lewej części służą do konfiguracji takich samych ustawień, jakie znajdują się na kartach w opcjach Radmin Viewer i opcjach bezpieczeństwa Windows.

Radmin related Okno "Połącz z"

Okno "Połącz z"