Zmiana języka interfejsu przeglądarki Radmin Viewer

 
Aby zmienić język interfejsu:
 1. Zamknij przeglądarkę Radmin Viewer.
 2. Pobierz wymagany plik języka z witryny firmy Famatech

  http://www.radmin.com/download/multilanguage.php

  i skopiuj go do folderu instalacji.

 3. Uruchom przeglądarkę Radmin Viewer.
 4. Użyj polecenia menu “Narzędzia”->”Język…”.
 5. Zostanie wyświetlone okno zmiany języka (Radmin illustr Zmiana językailustracja).
  Radmin language Zmiana języka
  Okno zmiany języka
 6. Odznacz pole wyboru ‘Wybierz automatycznie język’.
 7. Wybierz nowy język z listy rozwijanej.

  Radmin tip Zmiana językaBrak żądanego języka na liście oznacza brak pliku języka w folderze instalacji. Sprawdź, czy pobrano właściwy plik.

 8. Kliknij przycisk Ok.
 9. Uruchom ponownie przeglądarkę Radmin Viewer.
Radmin related Zmiana języka

Zmiana języka