Dodawanie wpisu do książki telefonicznej

 
Aby dodać wpis do książki telefonicznej:
 1. Wydaj polecenie Nowe połączenie, klikając Radmin icon addcon Dodawanie nowego wpisu na pasku narzędzi “Dodaj nowe połączenie”
  (Radmin details Dodawanie nowego wpisuszczegóły).
  Polecenie Nowe połączenie można wydać na kilka sposobów:
  • Klikając Radmin icon addcon Dodawanie nowego wpisu na pasku narzędzi “Dodaj nowe połączenie”.
  • Wybierając polecenie menu “Połączenie”->”Nowe połączenie”.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <Ins>.
 2. Zostanie wyświetlone okno “Nowe połączenie” (Radmin illustr Dodawanie nowego wpisuilustracja).
  Radmin options addrec Dodawanie nowego wpisu
  Okno Właściwości połączenia
 3. Wprowadź adres IP lub nazwę DNS serwera zdalnego.
 4. Kliknij przycisk Ok.
Radmin related Dodawanie nowego wpisu

Dodawanie nowego wpisu