Połączenie z wpisu książki telefonicznej

 

Aby połączyć się z wpisu książki telefonicznej, należy ustawić tryb połączenia bieżącego, a następnie dwukrotnie kliknąć wpis.

Zamiast tego można kliknąć prawym przyciskiem myszy wpis książki telefonicznej i wybrać tryb połączenia z menu kontekstowego (Radmin illustr Połączenie z wpisuilustracja).

Radmin phonebookconmenu Połączenie z wpisu
Menu Książka telefoniczna
Radmin related Połączenie z wpisu

Połączenie z wpisu