Zarządzanie wpisami książki telefonicznej

 
Radmin jumpto Porządkowanie wpisów

Tworzenie nowych folderów

Aby utworzyć nowy folder w książce telefonicznej:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pustym obszarze książki telefonicznej, aby wyświetlić menu kontekstowe książki telefonicznej(Radmin illustr Porządkowanie wpisówilustracja).
  Radmin phonebookmenu Porządkowanie wpisów
  Menu Książka telefoniczna
 2. Wybierz element menu Nowy folder(Radmin details Porządkowanie wpisówszczegóły).
  Polecenie Nowy folder można wydać na kilka sposobów:
  • Korzystając z menu kontekstowego książki telefonicznej.
  • Klikając prawym przyciskiem myszy folder w książce telefonicznej lub drzewo folderów i wybierając Nowy folder.
  • Naciskając klawisz szybkiego dostępu <F7>.

Radmin gotop Porządkowanie wpisówprzejdź do góry

Zmiana nazw folderów

Aby zmienić nazwę istniejącego folderu:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, aby wyświetlić menu kontekstowe folderu(Radmin illustr Porządkowanie wpisówilustracja).
  Radmin phonebookfoldermenu Porządkowanie wpisów
  Menu folderu książki telefonicznej
 2. Wybierz element menu Zmień nazwę(Radmin details Porządkowanie wpisówszczegóły).
  Polecenie zmiany nazwy folderu można wydać na kilka sposobów:
  • Korzystając z menu kontekstowego książki telefonicznej.
  • Wybierająć folder i naciskając klawisz szybkiego dostępu <F2>.

Radmin gotop Porządkowanie wpisówprzejdź do góry

Usuwanie folderów

Aby usunąć istniejący folder:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, aby wyświetlić menu kontekstowe folderu(Radmin illustr Porządkowanie wpisówilustracja).
  Radmin phonebookfoldermenu Porządkowanie wpisów
  Menu folderu książki telefonicznej
 2. Wybierz element menu Usuń(Radmin details Porządkowanie wpisówszczegóły).
  Polecenie usunięcia folderu można wydać na kilka sposobów:
  • Korzystając z menu kontekstowego książki telefonicznej.
  • Wybierając folder i klikając klawisz szybkiego dostępu <Del>.

  Można wybrać wiele elementów, klikając je z przytrzymanym klawiszem <Ctrl>.

Radmin gotop Porządkowanie wpisówprzejdź do góry

Kopiowanie pojedynczych wpisów książki telefonicznej

Aby skopiować wpis lub folder książki telefonicznej:
 1. Przeciągnij i upuść wpis lub folder do dowolnego folderu książki telefonicznej.

Radmin gotop Porządkowanie wpisówprzejdź do góry

Zmiana nazwy wpisów książki telefonicznej

Aby zmienić nazwę wpisu książki telefonicznej.
 1. 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, aby wyświetlić menu kontekstowe folderu(Radmin illustr Porządkowanie wpisówilustracja).
  Radmin phonebookconmenu Porządkowanie wpisów
  Menu połączenia książki telefonicznej
 2. Wybierz element menu Zmień nazwę(Radmin details Porządkowanie wpisówszczegóły).
  Polecenie “zmiany nazwy wpisu” można wydać na kilka sposobów:
  • Korzystając z menu kontekstowego książki telefonicznej.
  • Wybierająć folder i naciskając klawisz szybkiego dostępu <F2>.

Radmin gotop Porządkowanie wpisówprzejdź do góry

Usuwanie wpisów książki telefonicznej

Aby usunąć wpis książki telefonicznej.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis, aby wyświetlić menu kontekstowe folderu(Radmin illustr Porządkowanie wpisówilustracja).
  Radmin phonebookconmenu Porządkowanie wpisów
  Menu połączenia książki telefonicznej
 2. Wybierz element menu Usuń(Radmin details Porządkowanie wpisówszczegóły).
  Polecenie usunięcia wpisu można wydać na kilka sposobów:
  • Korzystając z menu kontekstowego książki telefonicznej.
  • Wybierając folder i klikając klawisz szybkiego dostępu <Del>.

  Można wybrać wiele elementów, klikając je z przytrzymanym klawiszem <Ctrl>.

Radmin gotop Porządkowanie wpisówprzejdź do góry

Radmin related Porządkowanie wpisów

Porządkowanie wpisów