Tworzenie skrótów pulpitu

 
Aby utworzyć skrót pulpitu dla wpisu książki telefonicznej:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis książki telefonicznej. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe wpisu(Radmin illustr Skróty pulpituilustracja).
    Radmin phonebookconmenu Skróty pulpitu
    Menu połączenia książki telefonicznej
  2. Użyj podmenu Utwórz skrót na pulpicie i wybierz tryb połączenia.
    • Utworzony skrót będzie łączem do określonego wpisu w określonej książce i będzie używał takich samych ustawień jak odpowiadający wpis.
    • Jeśli wpis w odpowiedniej książce telefonicznej zostanie usunięty, skrót nie będzie działał.
Radmin related Skróty pulpitu

Skróty pulpitu