Zmiana ustawień wpisów książki telefonicznej

 
Aby zmienić ustawienia wpisów książki telefonicznej:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis książki telefonicznej i wybierz element menu Właściwości.
 2. Zostanie wyświetlone okno “Właściwości połączenia(Radmin illustr Zmiana ustawieńilustracja).
  Radmin options addrec Zmiana ustawień
  Okno Właściwości połączenia
 3. Wybierz stronę opcji po lewej stronie i zmień ustawienia (więcej informacji). Strony opcji są takie same jak dla ustawień “domyślnych opcji nowego połączenia“.
 4. Kliknij przycisk Ok.

Ogólne ustawienia wpisu

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Nazwa wpisu

  Określa etykietę wpisu w książce telefonicznej.

 • Adres IP lub nazwa DNS

  Określa adres IP lub nazwę DNS komputera zdalnego.

 • Użyj portu domyślnego

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, połączenia będą wykorzystywać domyślny numer portu (4899).

 • Port

  Określa niestandardowy numer portu dla połączenia.

 • Połącz przez hosta

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, połączenie do komputera docelowego będzie prowadzone przez wybrany komputer pośredniczący z uruchomionym programem Radmin Server.

Ustawienia bezpieczeństwa Windows

Aby uzyskać dostęp do ustawień bezpieczeństwa Windows, należy kliknąć element Windows Bezpieczeństwo na liście po lewej. Zostaną wyświetlone ustawienia “Bezpieczeństwo Windows(Radmin illustr Zmiana ustawieńilustracja).

Radmin options addrecsec Zmiana ustawień
Okno ‘Bezpieczeństwo Windows’
 • Nie używaj aktualnego użytkownika w oknie uwierzytelniania

  Jeśli opcja jest zaznaczona, program Radmin Viewer nie będzie wykorzystywać potwierdzeń zalogowanego użytkownika do uwierzytelniania na komputerze zdalnym. Zamiast tego zostanie wyświetlone okno logowania, więc użytkownik będzie mógł ręcznie wprowadzić login i hasło.

 • Nazwa hosta do uwierzytelniania kerberos

  Nazwa Host, która zostanie użyta w połączeniu do komputera zdalnego, jeśli używane jest uwierzytelnianie kerberos.

Radmin related Zmiana ustawień

Zmiana ustawień