Opcje: Opis ogólny

 
Radmin jumpto Opcje przeglądarki Radmin Viewer

Dostęp do okna Opcje (Radmin illustr Opcje przeglądarki Radmin Viewerilustracja) można uzyskać w przeglądarce Radmin Viewer za pomocą opcji menu Narzędzia->Opcje. Drzewo nawigacji po lewej stronie umożliwia wybranie karty opcji. Odpowiednie opcje zostaną wyświetlone po prawej stronie.

Radmin options general Opcje przeglądarki Radmin Viewer
Okno opcji ogólnych

Kliknij przycisk Ok, aby zapisać i zastosować dokonane zmiany.

Dostępne są następujące karty opcji:

Radmin related Opcje przeglądarki Radmin Viewer

Opcje przeglądarki Radmin Viewer