Opcje: Dodatkowe opcje rozmowy

 

Okno Opcje (Radmin illustr Dodatkowe opcje rozmowyilustracja) umożliwia konfigurację dodatkowych opcji rozmowy.

Radmin options c additional Dodatkowe opcje rozmowy
Okno dodatkowych opcji rozmowy

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Wyświetlaj swój pseudonim przed wysyłanymi wiadomościami

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wiadomości użytkownika w dzienniku rozmowy będą poprzedzane jego pseudonimem.

Dodaj sygnaturę czasową do wyświetlanych wiadomości

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, każdy wpis w dzienniku rozmowy będzie zaczynał się od czasu wysłania wiadomości.

Potwierdź rozłączenie, jeśli tryb prywatny jest otwarty

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, przy próbie zamknięcia przez użytkownika okna rozmowy tekstowej, zawierającej kanały prywatne, zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

Potwierdź rozłączenie, jeśli zasobnik Prywatne zawiera nieprzeczytane wiadomości

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, przy próbie zamknięcia przez użytkownika okna rozmowy tekstowej, zawierającej kanały prywatne z nieprzeczytanymi wiadomościami, zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

Zezwalaj na polecenia specjalne

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wszystkie wiadomości, zaczynające się od symbolu “/”, będą interpretowane jako polecenia tekstowe.

Odczyt prawo-lewo

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wszystkie wiadomości będą formatowane do odczyty od prawa do lewa.

Radmin note Dodatkowe opcje rozmowy Systemy operacyjne Windows 98/ME nie obsługują domyślnie odczytu prawej strony do lewej, ale niektóre lokalizacje systemowe tak (np. wersja arabska). W przypadku systemów Windows 7/2008/Vista/2003/XP/2000/NT należy zainstalować składnik systemowy obsługi dodatkowych języków.

Włącz logowanie

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wszystkie wiadomości zostaną zapisane w pliku dziennika.

Radmin note Dodatkowe opcje rozmowyNależy określić istniejący katalog, gdzie mają zostać zapisane pliki dziennika.

Format dziennika HTML

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wszystkie wiadomości zostaną zapisane w plikach HTML. Umożliwia to prawidłowe wyświetlanie znaków wszystkich języków, ale może spowodować duże rozmiary plików, które można przeszukiwać tylko za pomocą standardowych funkcji “Znajdź” systemu Windows.

Format dziennika TXT

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wszystkie wiadomości zostaną zapisane w plikach tekstowych. Tworzone pliki będą miały małe rozmiary i będzie można je przeszukiwać w większości programów, ale tylko języki zainstalowane na komputerze będą wyświetlane prawidłowo.

Ścieżka plików dziennika

Określa istniejący katalog, gdzie mają być zapisywane pliki dziennika.

Radmin related Dodatkowe opcje rozmowy

Dodatkowe opcje rozmowy