Opcje: Domyślne opcje nowego połączenia

 
Radmin jumpto Opcje domyślne nowego połączenia

W oknie opcji Domyślne opcje nowego połączenia (Radmin illustr Opcje domyślne nowego połączeniailustracja) ustawia się opcje nowego połączenia. Te opcje zostaną zastosowane dla każdego utworzonego nowego połączenia. Opcje każdego połączenia można modyfikować w oknie Podłącz do (w trakcie tworzenia) lub Właściwości połączenia (po utworzeniu).

Radmin note Opcje domyślne nowego połączenia Zmiana właściwości wszystkich istniejących połączeń w tym samym czasie nie jest możliwe.

Radmin options defaults Opcje domyślne nowego połączenia
Okno domyślnych opcji nowego połączenia

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Użyj portu domyślnego

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, port dla wszystkich nowych połączeń będzie ustawiony na 4899.

Port

Tutaj można ustawić inny numer portu.

Radmin related Opcje domyślne nowego połączenia

Opcje domyślne nowego połączenia