Opcje: Domyślne opcje rozmowy głosowej

 

Okno Opcje (Radmin illustr Opcje domyślne rozmowy głosowejilustracja) umożliwia skonfigurowanie domyślnych opcji nowego połączenia dla trybu połączenia Rozmowa głosowa.

Radmin options d vchat Opcje domyślne rozmowy głosowej
Okno domyślnych opcji rozmowy głosowej

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Pseudonim

Określa pseudonim użytkownika w sesjach rozmów.

Informacje o użytkowniku

Określa domyślne informacje o użytkowniku w rozmowie, które inni użytkownicy mogą zobaczyć za pomocą polecenia Uzyskaj informacje o użytkowniku.

Maksymalna przepustowość sieci

Niższe wartości (suwak w lewo) spowodują mniejsze obciążenie sieci, ale niską jakość dźwięku. Wyższe wartości (suwak w prawo) poprawią jakość dźwięku, ale wymagają większych zasobów sieciowych.

Radmin related Opcje domyślne rozmowy głosowej

Opcje domyślne rozmowy głosowej