Opcje: Domyślne opcje rozmowy

 

Okno Opcje (Radmin illustr Opcje domyślne rozmowyilustracja) umożliwia skonfigurowanie domyślnych opcji nowego połączenia dla trybu połączenia Rozmowa tekstowa.

Radmin options d chat Opcje domyślne rozmowy
Okno domyślnych opcji rozmowy

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Pseudonim

Określa pseudonim użytkownika w sesji rozmowy.

Informacje o użytkowniku

Określa domyślne informacje o użytkowniku w sesji rozmowy, które inni użytkownicy mogą zobaczyć za pomocą polecenia Uzyskaj informacje o użytkowniku.

Radmin related Opcje domyślne rozmowy

Opcje domyślne rozmowy