Opcje: Domyślne opcje trybu Pełna kontrola

 
Radmin jumpto Opcje domyślne trybu Pełna kontrola

Okno Opcje (Radmin illustr Opcje domyślne trybu Pełna kontrolailustracja) umożliwia skonfigurowanie dodatkowych domyślnych opcji połączenia dla trybów połączenia “Pełna kontrola” i “Tylko podgląd”.

Radmin options d fullcontrol Opcje domyślne trybu Pełna kontrola
Okno ‘Domyślne opcje trybu Pełna kontrola’

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Tryby kursora zdalnego

Opcja ma wpływ na wygląd i kształt kursora programu Radmin Server:

  • Nie pokazuj kursora zdalnego

    Kursor zdalny nie będzie wyświetlany.

  • Ustaw kształt kursora zdalnego na kursor lokalny

    Ruchy kursora zdalnego nie mają wpływu na pozycję kursora lokalnego. Jego kształt jednak będzie zawsze taki sam jak kształt kursora zdalnego.

  • Przesuwaj kursor zdalny w oknie ekranu zdalnego

    Kursor zdalny jest wyświetlany jak kursor lokalny użytkownika i pokazywane są ruchy obydwu kursorów.

Pełna kontrola klawiatury

Jeśli opcja jest zaznaczona, wszystkie naciśnięcia klawiszy z wyjątkiem kombinacji Ctrl+Alt+Del i skrótów będą przesyłane na komputer zdalny. Aby wysłać kombinację Ctrl+Alt+Del, należy użyć menu okna zdalnego lub zdefiniować własny skrót.

Radmin related Opcje domyślne trybu Pełna kontrola

Opcje domyślne trybu Pełna kontrola