Opcje: Domyślne opcje ekranu zdalnego

 
Radmin jumpto Opcje domyślne zdalnego ekranu

Okno Opcje (Radmin illustr Opcje domyślne zdalnego ekranuilustracja) umożliwia skonfigurowanie domyślnych opcji nowego połączenia dla trybów połączenia “Pełna kontrola” i “Tylko podgląd”.

Radmin options d rscreen Opcje domyślne zdalnego ekranu
Okno ‘Domyślne opcje ekranu zdalnego’

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Format koloru

Określa głębię koloru obrazów, jakie program Radmin Server prześle do przeglądarki Radmin Viewer. Niższa głębia koloru będzie wymagała mniejszej ilości danych do przesłania przez sieć, co poprawi szybkość aktualizacji, ale pogorszy jakość obrazu. Maksymalna głębia koloru zapewnia prawie taką samą jakość obrazu jak na komputerze zdalnym, ale szybkość aktualizacji może być mniejsza.

Tryb widoku

Ustawia domyślny tryb widoku dla połączeń. Po połączeniu użytkownik może zawsze zmienić aktualny tryb widoku naciskając skrót (domyślnie F12).

Maksymalna liczba aktualizacji

Określa maksymalną liczbę aktualizacji na sekundę, jakie program Radmin Server prześle do przeglądarki Radmin Viewer. Większe wartości wymagają większego obciążenia CPU, ale zapewnią bardziej płynne aktualizacje.

Radmin related Opcje domyślne zdalnego ekranu

Opcje domyślne zdalnego ekranu