Opcje: Ogólne

 
Radmin jumpto Opcje ogólne

Okno Opcje (Radmin illustr Opcje ogólneilustracja) umożliwia konfigurację ogólnego działania przeglądarki Radmin Viewer.

Radmin options general Opcje ogólne
Okno opcji ogólnych

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Zminimalizuj do ikony paska systemowego

Jeśli opcja jest zaznaczona, ikona przeglądarki Radmin Viewer będzie wyświetlana w zasobniku systemowym, a okno zniknie z paska zadań po minimalizacji. Aby otworzyć okno przeglądarki Radmin Viewer, należy kliknąć jej ikonę w zasobniku systemowym. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony przeglądarki Radmin Viewer spowoduje wyświetlenie jej menu (Radmin illustr Opcje ogólneilustracja). To menu zawiera opcje wyświetlenia okna przeglądarki Radmin Viewer, zamknięcia programu lub wyświetlenia okna Informacje.

Radmin traymenu Opcje ogólne
Menu ikony zasobnika

Nie pokazuj ekranu powitalnego

Włącza lub wyłącza ekran powitalny przy uruchomieniu programu.

Nie pytaj o potwierdzenie usunięcia

Włącza lub wyłącza okno potwierdzenia przy usuwania wpisów książki telefonicznej.

Nie uruchamiaj, jeśli przeglądarka Radmin Viewer jest już uruchomiona

Jeśli opcja jest zaznaczona, można uruchomić naraz tylko jedną przeglądarkę Radmin Viewer.

Radmin tip Opcje ogólneZ jednej przeglądarki Radmin Viewer można zainicjować wiele połączeń.

Liczba wątków do używania do wyszukiwania serwerów Radmin

Zwiększenie tej liczby zwiększy szybkość wyszukiwania, ale obniży wydajność komputera podczas wyszukiwania.

Radmin related Opcje ogólne

Opcje ogólne