Opcje: Rozmowa głosowa

 

Okno Opcje (Radmin illustr Opcje rozmowy głosowejilustracja) umożliwia skonfigurowanie opcji dla trybu połączenia Rozmowa głosowa.

Radmin options vchat Opcje rozmowy głosowej
Okno opcji rozmowy głosowej

Istnieje możliwość skonfigurowania następującej opcji:

Wiadomość “Z dala od komputera”

Ta wiadomość będzie wiadomością domyślną, jeśli użyje się polecenia Z dala.

Radmin related Opcje rozmowy głosowej

Opcje rozmowy głosowej