Opcje: Rozmowa

 

Okno Opcje (Radmin illustr Rozmowailustracja) umożliwia konfigurację ogólnych opcji rozmowy.

Radmin options chat Rozmowa
Okno opcji rozmowy

Istnieje możliwość skonfigurowania następującej opcji:

Wiadomość “Z dala od komputera”

Ta wiadomość będzie wiadomością domyślną, jeśli użyje się polecenia away (z dala).

Radmin related Rozmowa

Rozmowa