Opcje: Urządzenia audio dla rozmowy głosowej

 

Okno Opcje (Radmin illustr Urządzenia audioilustracja) umożliwia skonfigurowanie urządzeń audio dla trybu połączenia Rozmowa głosowa.

Radmin options vc adevices Urządzenia audio
Okno opcji urządzeń audio dla rozmowy głosowej

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Urządzenie odtwarzające

Umożliwia wybranie zainstalowanego urządzenia do transmisji dźwięku w połączeniach rozmowy głosowej.

Urządzenie nagrywające

Umożliwia wybranie zainstalowanego urządzenia do nagrywania dźwięku w połączeniach rozmowy głosowej.

Ustaw poziom czułości urządzenia nagrywającego (mikrofonu)

Na najniższym poziomie wszystkie dźwięki będą transmitowane bez zniekształceń. Na najwyższym poziomie będzie transmitowany tylko głos, a wszystkie dźwięki tła będą usunięte.

Radmin tip Urządzenia audioNa początku należy ustawić tę opcję na najniższym poziomie i wyregulować tylko w sytuacji, jeśli inni użytkownicy nie mogą słyszeć wyraźnie głosu osoby mówiącej.

Radmin related Urządzenia audio

Urządzenia audio