Opcje: Wygląd rozmowy

 

Okno Opcje (Radmin illustr Wygląd rozmowyilustracja) umożliwia zarządzanie wyglądem rozmowy.

Radmin options c appearance Wygląd rozmowy
Okno opcji wyglądu rozmowy

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Ikona paska systemu

Określa sposób wyświetlania ikony obszaru powiadamiania zasobnika (paska systemowego):

 • Nie pokazuj

  Ikona nie będzie wyświetlana.

 • Zminimalizuj okno do paska systemowego

  Ikona będzie zawsze wyświetlana. Jeśli okno rozmowy zostanie zminimalizowane, ikona zostanie usunięta z paska zadań.

 • Ukryj okno w pasku systemowym

  Jeśli okno rozmowy zostanie zminimalizowane, zostanie usunięte z paska zadań, a ikona zostanie dodana do zasobnika.

 • Zawsze pokazuj

  Ikona będzie zawsze wyświetlana.

Dodaj nowe wiadomości rozmowy do

Określa położenie w dzienniku rozmowy tekstowej:

 • Dół

  Nowe wiadomości będą wyświetlane w dolnej części dziennika.

 • Góra

  Nowe wiadomości będą wyświetlane w górnej części dziennika.

Określ czcionkę dla każdego elementu interfejsu rozmowy

Ta opcja umożliwia wybór koloru i czcionki dla wybranego elementu interfejsu za pomocą przycisków Ustaw czcionkę i Ustaw kolor. Jeśli obydwa przyciski są wyłączone, dla odpowiedniego elementu nie można ustawić czcionki ani koloru.

Radmin related Wygląd rozmowy

Wygląd rozmowy