Opcje: Ekran zdalny

 
Radmin jumpto Zdalny ekran

Okno Opcje (Radmin illustr Zdalny ekranilustracja) umożliwia konfigurację opcji okna ekranu zdalnego (okna zawierającego pulpit komputera zdalnego służącego do podglądu i/lub kontroli komputera). Opcje tu konfigurowane będą miały wpływ na połączenia w trybach “Pełna kontrola” i “Tylko podgląd”.

Radmin options rscreen Zdalny ekran
Okno ‘Opcje ekranu zdalnego’

Istnieje możliwość skonfigurowania następujących opcji:

Pokaż pasek narzędzi

Włącza lub wyłącza pasek narzędzi podczas korzystania z trybu połączenia Pełna kontrola lub Tylko pogląd. Tej opcji można również używać do włączania lub wyłączania paska narzędzi w czasie działania programu.

Włącz automatyczne przewijanie myszy w oknie

Podczas wyświetlania ekranu zdalnego w skali 1:1 jeśli ekran zdalny jest większy niż lokalne okno, włączenie tej opcji umożliwia użytkownikowi przewijanie ekranu zdalnego w oknie poprzez zbliżanie kursora myszy do krawędzi okna. Ta opcja jest zawsze włączona w trybie pełnoekranowym, ponieważ na pełnym ekranie nie ma pasków przewijania do przewijania ręcznego.

Zachowaj współczynnik kształtu w trybie rozciągniętym

Włączenie tej opcji spowoduje skalowanie ekranu zdalnego w trybie okna tak, że proporcje ekranu zdalnego zostaną zachowane nawet przy zmianie rozmiaru. Ta opcja jest zawsze wyłączona w trybie pełnoekranowym.

Klawisze szybkiego dostępu

Oprogramowanie Radmin umożliwia ustawienie klawiszy szybkiego dostępu dla najczęściej używanych poleceń. Aby ustawić klawisz szybkiego dostępu dla polecenia, należy zaznaczyć pola wyboru Ctrl i/lub Alt i wybrać klawisz z listy rozwijanej. Aby użyć takiego klawisza szybkiego dostępu podczas połączenia z komputerem zdalnym w trybie ‘Pełna kontrola’ lub ‘Tylko podgląd’, należy przytrzymać wskazany wcześniej klawisz Ctrl i/lub Alt i nacisnąć wybrany klawisz.

Radmin note Zdalny ekran Jako klawisze szybkiego dostępu można ustawić tylko klawisze F1-F24 i alfanumeryczne.

Radmin note Zdalny ekran Klawisz szybkiego dostępu dla polecenia “Pokaż menu okna” wymaga naciśnięcia klawisza <Ctrl>.

Radmin note Zdalny ekran Jeśli ustawi się jako klawisz dostępu tylko klawisz alfanumeryczny bez klawisza Alt lub Ctrl, nie będzie można używać tego klawisza w normalny sposób w programach na komputerze zdalnym. Oprogramowanie Radmin może wysyłać wszystkie kombinacje klawiszy szybkiego dostępu bezpośrednio do komputera zdalnego za pomocą polecenia Wyślij klawisz menu okna zdalnego.

Można przydzielić klawisze szybkiego dostępu dla następujących poleceń:

  • Wyślij Ctrl+Alt+Del

    Naciśnięcie odpowiadającego klawisza szybkiego dostępu wyśle kombinację Ctrl+Alt+Delete do komputera zdalnego. Dalsze informacje o używaniu tej funkcji w systemie operacyjnym Windows Vista.

  • Przełącz widok pełnego ekranu

    Naciśnięcie odpowiadającego klawisza szybkiego dostępu przełączy sekwencyjnie tryb widoku przeglądarki Radmin Viewer między trybami Normalny i Pełny ekran.

  • Pokaż menu okna

    Naciśnięcie klawisza szybkiego dostępu tego polecenia wyświetli menu okna zdalnego.

Radmin related Zdalny ekran

Zdalny ekran