Tryby połączenia Pełna kontrola i Tylko podgląd

 

W trybach połączenia Pełna kontrola lub Tylko podgląd pulpit komputera zdalnego jest wyświetlany w oknie lub na pełnym ekranie (zależnie od zastosowanych opcji połączenia) (Radmin illustr Pełna kontrola / Tylko podglądilustracja).

Radmin about Pełna kontrola / Tylko podgląd
Tryb połączenia Pełna kontrola

W trybie połączenia Pełna kontrola można kontrolować pulpit zdalny za pomocą klawiatury i myszy tak, jakby się przed nim siedziało.

Aby uzyskać dostęp do opcji połączenia, należy użyć menu okna. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy okna połączenia lub naciśnięcie skonfigurowanego skrótu klawiszowego otworzy to menu.

Radmin related Pełna kontrola / Tylko podgląd

Pełna kontrola / Tylko podgląd