Kontrolowanie komputera zdalnego

 
Radmin jumpto Kontrolowanie zdalnego komputera

Przy połączeniu z komputerem zdalnym w trybie Pełna kontrola wszystkie ruchy myszy i operacje na klawiaturze zostaną przesłane na komputer zdalny. Jeśli pulpit komputera zdalnego jest wyświetlany w oknie (w trybie ekranu Normalny lub Rozciągnięty) ruchy myszy będą przesłane do komputera zdalnego tylko, jeśli wskaźnik myszy będzie się znajdował w oknie oprogramowania Radmin.

Radmin note Kontrolowanie zdalnego komputeraMysz komputera zdalnego odtwarza ruchy myszy komputera zdalnego, tylko jeśli mysz komputera lokalnego porusza się. Jeśli mysz lokalna nie porusza się, użytkownik komputera zdalnego może poruszać swobodnie myszą swojego komputera.

Wyświetlanie kursora zdalnego w oprogramowaniu Radmin można skonfigurować na różne sposoby. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Wyświetlanie kursora zdalnego.

Jeśli okno połączenia w trybie pełnej kontroli jest aktywne, wszystkie naciśnięcia klawiszy zostaną przesłane do komputera zdalnego. Włączenie funkcji ‘Pełna kontrola klawiatury‘ umożliwia wysyłanie kombinacji klawiszy specjalnych:

 • Jeśli przeglądarka Radmin Viewer nie używa funkcji “Pełna kontrola klawiatury”,

  skróty klawiszowe systemu Windows (patrz lista) będą działały na komputerze lokalnym.

  Lista standardowych skrótów klawiaturowych, na które ma wpływ funkcja ‘Pełna kontrola klawiatury’:
  • <Alt>+<Tab>
  • <Ctrl>+<Esc>
  • <Alt>+<PrintScreen>
  • <Alt>+<Space>
  • <Alt>+<Esc>
  • <PrintScreen>
  • <Alt>+<Enter>
 • Jeśli przeglądarka Radmin Viewer używa funkcji “Pełna kontrola klawiatury”,

  wszystkie skróty klawiszowe systemu Windows będą działały na komputerze zdalnym.

  Radmin note Kontrolowanie zdalnego komputera Kombinacja <Ctrl>+<Alt>+<Del> jest specjalnym skrótem klawiszowym systemu Windows, na który nie ma wpływu funkcja “Pełna kontrola klawiatury”. Można wysłać ten skrót klawiszowy używając menu okna lub przydzielając i używając klawisza szybkiego dostępu.

Radmin related Kontrolowanie zdalnego komputera

Kontrolowanie zdalnego komputera