Korzystanie z menu okna

 
Radmin jumpto Korzystanie z menu okna

Jeśli tryb widoku połączenia ‘Pełna kontrola’ / ‘Tylko podgląd’ jest ustawiony na Normalny lub Rozciągnięty, można otworzyć menu okna za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy nagłówka okna. Innym sposobem uzyskania dostępu do tego menu jest przydzielenie i użycie klawisza szybkiego dostępu.

Menu okna (Radmin illustr Korzystanie z menu oknailustracja) zawiera następujące elementy menu (niektóre są wyłączone w trybie “Tylko podgląd”):

Radmin winmenu Korzystanie z menu okna
Menu okna ekranu zdalnego

 • Uruchom

  Służy do uruchamiania dodatkowych połączeń w innych trybach połączenia do tego samego komputera zdalnego.

  Radmin tip Korzystanie z menu oknaUżywając polecenia Uruchom nie trzeba wprowadzać powtórnie informacji logowania dla każdego połączenia.

 • Widok Normalny/Rozciągnięty/Pełny ekrany/Rozciągnięty do pełnego ekranu

  Służy do wybierania trybu widoku okna ekranu zdalnego.

 • Wyślij Ctrl-Alt-Del

  Służy do wysyłania kombinacji klawiszy <Ctrl>+<Alt>+<Del> do komputera zdalnego.

  Radmin note Korzystanie z menu oknaW systemie operacyjnym Windows 7 kombinacja klawiszy Ctrl-Alt-Del może nie być dostępna z powodu ustawień bezpieczeństwa systemu. Ustawienia bezpieczeństwa można zmienić w Group Policy Editor -> Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Windows Logon Options -> Disable or enable software Secure Attention Sequence (Edytor zasad grupy -> Konfiguracja komputera -> Szablony administracyjne -> Składniki systemu Windows -> Opcje logowania systemu Windows -> Wyłącz lub włącz programową bezpieczną sekwencję nadzoru). Należy wybrać jedno z ustawień: Not Configured (Nie skonfigurowana), Disabled (Wyłączona), Enabled (Włączona) z wartością Easy Of Access (Łatwy dostęp) lub Enabled (Włączona) z wartością Services & Easy Of Access (Usługi i łatwy dostęp).

 • Wyślij klawisz

  Służy do wysyłania skrótów klawiaturowych oprogramowania Windows i Radmin.

  Radmin tip Korzystanie z menu okna Do wysyłania bezpośrednio skrótów Windows można użyć funkcji Pełnej kontroli klawiatury.

 • Uzyskaj schowek

  Służy do kopiowania schowka komputera zdalnego do schowka komputera lokalnego. Więcej informacji…

 • Ustaw schowek

  Służy do kopiowania schowka komputera lokalnego do schowka komputera zdalnego. Więcej informacji…

 • Wybierz monitor zdalny

  Umożliwia podgląd określonego monitora lub całego pulpitu komputera zdalnego.

 • Opcje…

  Umożliwia dostęp do Opcji połączenia.

 • Informacje…

  Wyświetla informacje o aplikacji.

Radmin related Korzystanie z menu okna

Korzystanie z menu okna